BCH Chi bộ Sở TT&TT nhiệm kỳ 2010-2015

11:25, Thứ Ba, 2-6-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2010-2015

 

Ngày 13/6/2010, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đâị hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ gồm các đồng chí:

1. Đ/c Hoàng Việt Hùng - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Trương Tấn Minh - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Phạm Thanh Tân - Chi uỷ viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Chi uỷ viên

5. Đ/c Quách Xuân Hưng - Chi uỷ viên

Thực hiện Quyết định số 206-QĐ/ĐUK ngày 01/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Tân được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình nhiệm kỳ 2010-2015

Thực hiện Quyết định số 207-QĐ/ĐUK ngày 01/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Minh Hải và đồng chí Nguyễn Phi Khanh được chỉ định vào ban chấp hành Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình nhiệm kỳ 2010-2015

Ban chấp hành Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình nhiệm kỳ 2010-2015 gồm có:

1. Đ/c Hoàng Việt Hùng - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Phạm Thanh Tân - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Nguyễn Phi Khanh - Chi uỷ viên

4. Đ/c Phạm Minh Hải - Chi uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Chi uỷ viên


Các tin khác