Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024

9:37, Thứ Hai, 20-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch số 842/KH-UBND về triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

Theo đó, tháng hành động vì trẻ em năm 2024 bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.
Để triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các hoạt động thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em và quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực, tăng cường vận động xã hội hóa tập trung cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để giúp trẻ em phát triển một cách toàn diện. 
Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tăng cường truyền thông các khẩu hiểu, thông điệp bảo vệ trẻ em đến mọi tầng lớp nhân dân:
- Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em.
- Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
- Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách đối với trẻ em.
- Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước.
- Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
- Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
- Tổng đài 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.
- Phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững.
- Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện.
- Phòng, chống tai nạn, thương tích để đảm bảo quyền được sống của trẻ em.
- Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước.
- Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đối với các cơ quan chức năng, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao, Du lịch, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả ngay từ trong gia đình.
Các sự kiện và hoạt động truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em bao gồm: 
a) Tổ chức Lễ phát động
- Ở cấp tỉnh: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 tại huyện Lệ Thuỷ, thời gian tổ chức vào ngày 25/5/2023 (thứ 7). 
- Ở cấp huyện, cấp xã: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức Lễ phát động trong thời gian từ ngày 26/5/2024 đến ngày 01/6/2024 hoặc các hình thức khác phù hợp.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nhân dịp Tháng hành động và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có thành tích trong học tập và rèn luyện, trẻ em tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em tại các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh.
b) Hoạt động bảo vệ trẻ em 
- Tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp, Câu lạc bộ quyền trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; tổ chức lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em.  
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao với nội dung bổ ích, hình thức phong phú cho trẻ em; khuyến khích trẻ em tham gia các trò chơi tập thể và các trò chơi dân gian; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc văn hóa hiện đại, tham gia môi trường mạng an toàn.
- Vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tổ chức cho trẻ em tham gia các khóa giáo dục, rèn luyện trong mùa hè (do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, công an, cơ sở giáo dục tổ chức); đưa trẻ em đi tham quan di tích lịch sử, đi du lịch bảo đảm an toàn, lành mạnh.
- Đẩy mạnh thực hiện vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ thực hiện các chương trình, mô hình, hoạt động nhận đỡ đầu, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao, khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập.

TL


 

Các tin khác