Nội dung trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2024 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10:56, Thứ Hai, 22-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Thông tin toàn diện về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực được dư luận quốc tế quan tâm như kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, văn hoá, du lịch; thành tựu chung của đất nước trong gần 40 năm đổi mới và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, điểm sáng là kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, hội nhập quốc tế; thành tựu trong bảo đảm quyền con người tại Việt Nam và những đóng góp của Việt Nam đối với phát triển quyền con người trên thế giới.

2. Các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại nổi bật trong năm; các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng và đất nước, của tỉnh; ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, các đối tác của Việt Nam trong năm 2024.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về giá trị di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh; những bước phát triển mới trong công tác nghiên cứu lý luận, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tại Việt Nam của Đảng ta; tư tưởng, quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển đất nước, công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

4. Tuyên truyền các sự kiện văn hoá, quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh ra nước ngoài. Tranh thủ vai trò của các hãng thông tấn, báo chí, điện ảnh nước ngoài đến tác nghiệp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, văn hoá, con người Quảng Bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền, giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư và nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

5. Đối với các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới lãnh thổ, tiếp tục nêu bật những kết quả đã đạt được của công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền; quan điểm, lập trường về việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và những đóng góp của Việt Nam để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế; bảo tồn, khai thác, phát triển kinh tế biển bền vững, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU; hợp tác quốc tế phát triến kinh tế biển bền vững. Tuyên truyền rộng rãi, đậm nét nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta với lãnh đạo cấp cao các nước Lào, Trung Quốc, Camphuchia... về những nội dung liên quan đến Biển Đông, quản lý biên giới trên đất liền; tình đoàn kết, gắn bó, kết quả hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh ta với tỉnh Khăm Muồn và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào)...

Xem Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU tại đây.

                                                                             T.N (tổng hợp)

Các tin khác