Một số nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 02/2024 theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

11:14, Thứ Hai, 11-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2024; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các dự án lớn, việc phát triển du lịch, các hoạt động sản xuất, kinh doanh...

2. Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2024 như, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024), Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), 78 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024)... Đặc biệt là tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 10/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024).

3. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền việc triển khai quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”. Tăng cường tuyên truyền các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

                                                                             Thúy Nhung (TH)

Các tin khác