Tiếp nhận tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 đến ngày 31/8/2023

10:36, Thứ Năm, 9-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động từ ngày 13/11/2021. Thời gian tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ tổng kết và trao Giải được tổ chức vào tháng 11/2023 tại Hà Nội.

Theo Thể lệ, đối tượng tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 là tất cả nhà báo chuyên nghiệp hoặc cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, kiều bào ở nước ngoài.

Tác phẩm dự Giải gồm các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, với các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, ký sự, bình luận, chuyên luận, sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Tác phẩm dự Giải phải đáp ứng các nội dung như: Phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, thành tựu, kết quả, cách làm có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Tác phẩm dự Giải chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 phải được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023. Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí quốc gia.

                                                                                      Thúy Nhung

Xem Thể lệ Giải tại đây.

Các tin khác