Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

14:44, Thứ Bảy, 14-1-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 13/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở và tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông.

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2023

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; công khai tài chính năm 2022; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tổng kết các phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các quy chế hoạt động của cơ quan; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2023; Thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể, chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động, góp phần khích lệ, động viên mọi người hăng hay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức và người lao động, đồng chí Hoàng Hữu Thái, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông biểu dương những nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức và người lao động trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, toàn thể công chức, viên chức và người lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra; thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo cơ quan và Công đoàn Sở TT&TT đã ký kết giao ước thi đua để cùng phối hợp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023. Công đoàn Sở TT&TT đã phát động thi đua năm 2023 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. 

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Hữu Thái, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TTTT đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

Hoàng Cường
 

Các tin khác