Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

9:5, Thứ Năm, 12-1-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 11/01/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Huế - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông điều hành hội nghị.

Năm 2022, với sự quan tâm, chỉ đạo, của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị liên quan, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm TT&TT đã tích cực bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm để tập trung thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu. Cụ thể, Trung tâm đã đẩy mạnh quản lý, vận hành, ứng dụng các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh như: Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống Thư điện tử công vụ; An toàn thông tin và giám sát an toàn thông tin; triển khai các dịch vụ đô thị thông minh (Phản ánh hiện trường, giám sát không gian mạng...); Hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh mở rộng đến cấp xã, hệ thống mạng Truyền dữ liệu chuyên dùng…

Trung tâm đã chủ động phối hợp nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin của tỉnh mà Sở đã triển khai cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế như: Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công (Triển khai Kho quản lý dữ liệu điện tử và số hóa kết quả giải quyết Thủ tục hành chính; xây dựng Đề án nâng cấp nền tảng công nghệ, chức năng, tính năng của Cổng dịch vụ công tỉnh); hệ thống Cổng/trang Trang thông tin điện tử (hoàn thiện triển khai phiên bản mới của hệ thống Cổng/Trang cho tất cả các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh). Phối hợp chặt chẽ với phòng Chuyển đổi số tổ chức triển khai công tác Đảo bảo An toàn, an ninh thông tin cho Trung tâm Dữ liệu điện tử và tổ chức ứng cứu sự cố về An toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh...; phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin tổ chức diễn tập thực chiến và tập huấn công tác điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính.

Về hoạt động truyền thông, báo chí, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ điểm báo hàng ngày viết về Quảng Bình, rà soát và xử lý thông tin nhạy cảm, xấu độc, các vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến tỉnh trên báo chí, mạng xã hội; theo dõi, tổng hợp kết quả chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu; việc trả lời các vấn đề báo nêu của các sở, ban, ngành, địa phương; phối hợp thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, tổng hợp, theo dõi, quản lý hoạt động phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong năm 2022, Trung tâm cũng tích cực phối hợp với các phòng, đơn vị của Sở có liên quan thực hiện tư vấn các dự án như: Dự án Chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; Dự án Nâng cấp, phát triển mạng diện rộng của tỉnh. Triển khai công tác đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số, Cải cách hành chính.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại và hạn chế trong công tác chuyên môn, một số lĩnh vực đôi khi tham mưu chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, một số vị trí phải kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến một số hoạt động bị chậm trễ tiến độ, chất lượng chưa cao. Việc triển khai nhiệm vụ và chất lượng công việc chưa đồng đều, công việc tập trung ở một số đồng chí, một số cá nhân chưa tự chủ động triển khai nhiệm vụ.

Trong năm 2023, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tiếp tục tích cực triển khai bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thắng lợi trong sự nghiệp ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc đánh giá cao những kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Trung tâm đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho 01 tập thể và 07 cá nhân; Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông. Cho tập thể Công đoàn thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và 06 cá nhân.

 

ML

Các tin khác