TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 443

  • Tổng 4.974.167

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

 

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, với nhiệm vụ trọng tâm Sở là thực hiện cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Sở sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; triển khai hiệu quả Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; kịp thời cập nhật quy định về thủ tục hành chính để trình UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai; đảm bảo "đầy đủ, chính xác, kịp thời", tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện; đẩy mạnh xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trực tiếp hỗ trợ lần đầu cho cá nhân, tổ chức giúp tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, góp phần chủ động ứng phó trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Thông qua Kế hoạch nhằm tiếp tục góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xem Kế hoạch cải cách hành chính số 1726/KH-STTTT ngày 31/12/2021tại đây.

                                                                                                                                               

Tăng Hải

 

Các tin khác