Đối tượng và nội dung hỗ trợ nhà ở Cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

8:14, Thứ Ba, 22-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

* Đối tượng hỗ trợ

Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm.

* Tiêu chí được hỗ trợ

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc.

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

* Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở

1 - Hộ nghèo dân tộc thiểu số;

2 - Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;

3 - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;

4 - Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);

5 - Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

6 - Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

* Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

                                                                             Phòng TT-BC-XB

Các tin khác