Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022

9:52, Thứ Sáu, 22-7-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 06/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Báo cáo số 177/BC-UBND với nội dung về tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022 .

Xem nội dung báo cáo tại đây!

Các tin khác