Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 11/NQ-CP của Chính phủ

16:43, Thứ Sáu, 4-3-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/02/2022, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 39/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 11/NQ-CP của Chính phủ

Tải xuống văn bản tại đây!

Các tin khác