Danh bạ điện thoại BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9:56, Thứ Năm, 6-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Cập nhật theo Công văn số  40/VPTT ngày 01/7/2022 của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình)

1. DANH BẠ ĐƯỜNG DÂY NÓNG HUYỆN QUẢNG NINH

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ phụ trách

PCTT&TKCN-PTDS

Số điện thoại sử dụng Zalo

I

CẤP HUYỆN

1

Phạm Trung Đông

CT UBND huyện

Trưởng ban

0912 172 301

2

Trần Xuân Tình

PCT UBND huyện

Phó Trưởng ban

0912515108

3

Trần Đức Thuận

TP NN&PTNT

Phó Trưởng ban

0977212447

4

Nguyễn Duy Đông

CHT BCH Quân sự

Phó Trưởng ban

0983906959

5

Hoàng Giang Nam

Trưởng CA huyện

Phó Trưởng ban

0916689819

6

Lê Chí Huy

CT UBMT huyện

Thành viên

0904016577

7

Lê Anh Tuấn

Chánh Văn vhòng HĐND&UBND

Thành viên

0948315570

II

CẤP XÃ

1

Xã Vạn Ninh

-

Nguyễn Hữu Lương

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0978.812.815

-

Hoàng Thế Lâm

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban TT

0982.443.937

-

Nguyễn Văn Phong

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0888.849.119

-

Ngô Minh Đức

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0905.805.508

2

Xã An Ninh

-

Trương Văn Long

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0983906877

-

Nguyễn Văn Quang

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban TT

0985924337

-

Trần Văn Đàn

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0917933986

-

Hoàng Văn Hoan

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0358651239

3

Xã Xuân Ninh

-

Nguyễn Xuân Thích

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0915478836

-

Lê Quốc Cương

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban TT

0973385517

-

Trần Quốc Phong

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0919726889

-

Trần Quang Bảo

PCT UBND

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0911375775

4

Xã Hiền Ninh

-

Trần Văn Lai

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0905848373

-

Lê Hoài Vũ

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban TT

0912655745

-

Châu Đình Cường

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0977530197

-

Trần Văn Kỳ

PCT UBND

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0825378389

5

Xã Tân Ninh

-

Nguyễn Văn Hoan

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0812378777

-

Lê Đình Thi

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban TT

0987410120

-

Nguyễn Duy Hải

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0913333733

-

Nguyễn Văn Đoài

PCT UBND

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0975715946

6

Xã Gia Ninh

-

Đinh Duy Minh

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0949260557

-

Trần Huỳnh Đức

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban TT

0913913707

-

Nguyễn Thơ Ngọc

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0837731977

-

Phạm Hồng Văn

PCT UBND xã

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0839313456

7

Xã Hải Ninh

-

Phạm Văn Liệu

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0915586268

-

Phan Quốc Khánh

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban TT

0917970245

-

Phạm Đức Sơn

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0915955657

-

Mai Thuyên

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0914095153

8

Xã Duy Ninh

-

Phạm Minh Cảnh

Chủ tịch UBND

Trưởng ban;

0911377668

-

Lê Văn Đặng

Phó CT UBND

Phó trưởng ban TT

0857600777

-

Lê Thanh Hải

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0989696838

-

Nguyễn Mậu Tuân

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0902645165

9

Xã Hàm Ninh

-

Hà Xuân Hưng

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0337118586

-

Võ Hữu Cương

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban

0935596715

-

Cao Thanh Liêm

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0979055772

-

Nguyễn Văn Phương

PCT UBND xã

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0935226225

10

Xã Võ Ninh

-

Nguyễn Duy Tiễn

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0912656728

-

Phạm Văn Dần

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban

0912660856

-

Nguyễn Vũ Hoàng

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0918890557

-

Hoàng Trung Thông

PCT UBND Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0949483674

11

TT Quán Hàu

-

Lê Bá Trưng

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0915.806.757

-

Bùi Thị Thu Thắm

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban

0918.739.925

-

Trịnh Xuân Hoà

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0919.640.231

-

Phạm Ghi Nhớ

PCT UBND xã

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0979.866.687

12

Xã Lương Ninh

-

Lê Văn Tam

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0845126996

-

Lê Ngọc Thể

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban

0917260258

-

Hoàng Hải Nam

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0912983269

-

Lê Hồng Hiệu

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0915933279

13

Xã Vĩnh Ninh

-

Đỗ Mười

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0916392128

-

Nguyễn Đức Phùng

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban

0935202632

-

Nguyễn Ngọc Đang

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0918555168

-

Hoàng Văn Tĩnh

PCT UBND

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0858642699

14

Xã Trường Xuân

-

Phạm Văn Quang

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0825743568

-

Trần Thành Hiền

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban

0853595369

-

Bùi Nam Trung

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0912363927

-

Võ Thành Đồng

PCT UBND

Phó Trưởng Ban

0847166728

15

Xã Trường Sơn

-

Nguyễn Văn Nhì

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0913295590

-

Nguyễn Sơn Hải

Phó CT UBND

Phó Trưởng Ban

0948156616

-

Trần Tiến Nam

Trưởng Công an

Phó Trưởng Ban

0978682577

-

Võ Thanh Quân

Chỉ huy Trưởng QS

Phó Trưởng Ban

0948334035

2. DANH BẠ ĐƯỜNG DÂY NÓNG THỊ XÃ BA ĐỒN

I. Cấp thị xã

TT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Đoàn Minh Thọ

UBND thị xã

Trưởng Ban

0945.128.668

Nguyễn Văn Ninh

UBND thị xã

Phó Trưởng Ban TT

0916.750.099

Nguyễn Vũ Cương

Công an TX

Phó Trưởng Ban

0912709927

Ngô Hữu Tình

BCHQS TX

Phó Trưởng Ban

0913.523.331

Nguyễn Văn Khánh

Phòng Kinh tế

Phó Trưởng Ban

0985.196.317

Lê Minh Hiển

VP HĐND và UBND

Thành viên

0911.499.555

Phan Đức Tri

Đồn BPCK Cảng Gianh

Thành viên

0949.512.579

Thông tin trực ban

Số điện thoại bàn Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã: 0232.3603888

Số điện thoại Phòng Kinh tế thị xã (Cơ quan thường trực): 0232.3512635

          II. Cấp xã

1. PHƯỜNG QUẢNG PHÚC

TT

Họ và tên

Chức vụ đang đảm nhiệm

Chức vụ trong ban

Số ĐT

1

Nguyễn Ngọc Hiển

PCT UBND phường

PB thường trực

0915132678

Số Văn phòng Ban Chỉ huy: 02323.609.555

2. PHƯỜNG QUẢNG THỌ

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Hữu

Chủ tịch UBND Phường

Trưởng ban

0914356026

2

Nguyễn Như Hưng

CHT quân sự

Phó ban

0912372082

3

Trần Thành Long

Trưởng CA

Phó ban

0905809089

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: ubndquangtho@gmail.com

3. PHƯỜNG QUẢNG THUẬN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thành Công

CT. UBND phường

Trưởng ban

0972785821

2

Nguyễn Viết Thông

PCT UBND phường

P.Trưởng ban

0915779355

3

Trần Văn Chung

CHT Ban CHQS  phường

P.Trưởng ban

0963940898

4

Đinh Bảo Trung

Trưởng công an phường

P.Trưởng ban

0916898009

2

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: tranthamkn41b@gmail.com

4. PHƯỜNG BA ĐỒN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Việt Châu

Chủ tịch UBND phường

Trưởng ban chỉ đạo chung

0916659573

2

Nguyễn Tiến Cường

Phó chủ tịch UBND

Phó ban thường trực

0385172991

3

Nguyễn Văn Tuyên

Chỉ huy trưởng BCHQS

Phó ban

0987410744

4

Phạm Tiến Sỹ

Trưởng công an

Phó ban

0982000336

Thông tin trực ban

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 02323512435

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: ubndphuongbadon@gmail.com

5. PHƯỜNG QUẢNG LONG

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Văn Sáu

Chủ tịch UBND phường

Trưởng ban

0905046515

2

Ngô Trường Giang

P.Chủ tịch UBND phường

Phó ban TT

0914850237

3

Phạm Hồng Phú

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

Phó ban

0827037888

4

Nguyễn Công Hoàng

Trưởng Công an phường

Phó ban

0919456259

Thông tin trực ban

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: Số ĐT Trưởng ban, phó ban TT, VP Đ/c Lệ 0913227106, Đ/c Thương 0932521777

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: vanphongubndphuongquanglong@gmail.com

6. PHƯỜNG QUẢNG PHONG

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thế Sơn

Chủ tịch UBND phường

Trưởng ban

0836661545

2

Nguyễn Bá Ngọc

Phó chủ tịch UBND phường

Phó ban

090 5515973

3

Nguyễn Văn Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

Phó ban trực

0387147526

4

Ngô Thanh Hiếu

Trưởng công an phường

Phó ban

0935203585

Thông tin trực ban

Số điện thoại trự ban cơ quan. ĐT 0387147526 Phó ban trực

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu

7. XÃ QUẢNG HẢI

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Xuân Ngọc

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0984911346

2

Nguyễn Minh Hới

P. Chủ tịch UBND xã

PB Thường trực

0982429747

3

Trần Ánh Ngọc

Chỉ huy trưởng quân sự xã

Phó ban

0973577035

4

Nguyễn Khánh Linh

Trưởng công an xã

Phó ban

0835880885

Thông tin trực ban

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 0913723773 (VP. UBND xã)

0982429747 (PCT. UBND xã), 0973577035 (CHT Quân sự xã)

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: ubndxaquanghai@gmail.com

8. XÃ QUẢNG LỘC

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Hoàng Văn Phú

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0346870225

 

2

Lê Văn Cảnh

Phó Chủ tịch UBND

Phó ban TT

0394054313

 

3

Nguyễn Phú Thanh

CHT Ban CHQS xã

Phó Ban

0377593400

 

4

Nguyễn Hồng Cổn

Trưởng công an xã

Phó Ban

0962279707

 

Thông tin trực ban

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 0377593400

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: thanhxdquangloc@gmail.com

9. XÃ QUẢNG VĂN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Trọng

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0972886021

2

Trần Thanh Nam

Phó Chủ tịch UBND

Phó TB

0814696567

3

Trần Văn Đức

CHT Quân sự xã

Phó TB

0919057897

4

Đặng Huy Hoàng

Trưởng Công an xã

Phó TB

0842623888

Thông tin trực ban

Số điện thoại trực ban tại cơ quan:   0985.788.639   (0814696567)

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu:  vpubndxaquangvan@gmail.com

10. XÃ QUẢNG HÒA

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Văn Luận

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0915.245.866

02323.507.126

2

Nguyễn Văn Trường

Phó chủ tịch UBND xã

Phó ban TT

0916.762.607

02323.507.944

3

Đoàn Thanh Ngọc

Xã đội trưởng

Phó ban

0935.019.733

4

Mai Kiều Lộc

Trưởng công

an xã

Phó ban

0989.383.225

5

Lê Hoàng Trung

Phó trưởng công an xã

Thành viên

0944.170.989

6

Nguyễn Đức Long

Xã đội phó

Thành viên

0342.770.971

7

Ngô Tiến Tư

Bí thư đoàn xã

Thành viên

0708.893.366

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 02323507117(Trưởng Ban PCTT-TKCN xã)

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: ngocxdqh@gmail.com

11. XÃ QUẢNG MINH

TT

Họ Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Ngọc Thắng

CT UBND - Trưởng ban

0888774557

2

Nguyễn Trọng Tài

PCT UBND – Phó ban

0919444144

3

Hoàng Văn Hạnh

CHT Quân sự  - Phó ban

0968727118

4

Nguyễn  Thanh Bình

Trưởng CA  - Phó ban

0916533338

Thông tin trực ban

1

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 02323585293

2

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: ubndxaquangminhqt@gmail.com

12. XÃ QUẢNG SƠN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Huyển

Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn

Trưởng ban

0915263577

2

Trần Đình Sữu

PCT UBND xã Quảng Sơn

Phó ban

0912672039

3

Trần Ngọc Thương

PCT UBND xã Quảng Sơn

Phó ban

0906598342

4

Mai Xuân Thiện

CHTQS xã Q. Sơn

Phó ban

0968117598

5

Nguyễn Thành Quân

Trưởng công an xã Q. Sơn

Phó ban

0914626929

Thông tin trực ban

1

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 0915263577

2

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: qson845@gmail.com. 0912672039; 0968117598

13. XÃ QUẢNG THỦY

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Duy Trinh

ĐUV- CT UBND - Trưởng ban

0708024361

2

Võ Chí Sỹ

ĐUV- PCT UBND - Phó ban

0984452678

3

Nguyễn Tiến Huy

CHT Quân sự  - Phó ban

0374375907

4

Nguyễn Tất Thành

ĐUV- Trưởng CA xã - Phó ban

0914058788

1

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 02323585354

2

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: thienhuong430@gmail.com

14. XÃ QUẢNG TÂN

TT

Họ và tên

CV/Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Phan Thanh Tâm

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0912637805

 

2

Mai Tiến Dũng

PCT UBND xã

Phó trưởng ban TT

0906469717

 

3

Nguyễn Hữu Thành

CHT Quân sự Ban CHQS xã Quảng Tân

Phó trưởng ban

0905517505

 

4

Đinh Quốc Phòng

TCA xã Quảng Tân

Phó trưởng ban

0988789008

 

Thông tin trực ban

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 0232.3585223

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: vanphongquangtan@gmail.com

15. XÃ QUẢNG TRUNG

TT

             Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Hoá

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0984911327

2

Nguyễn Văn Công

Phó CT. UBND xã

Phó ban

0989688672

3

Võ Xuân Hải

Xã đội Trưởng

Phó ban trực

0352670384

4

Trần Văn Minh

Trưởng CA xã

Thành viên

0912333607

Thông tin trực ban

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 0984911327

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: ubndxaquangtrung6@gmail.com

16. XÃ QUẢNG TIÊN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

Hoàng Văn Ngừng

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0915.388.807

Đoàn Ánh Sáng

Phó chủ tịch UBND xã

P. Trưởng ban thường trực

082.400.7669

Đoàn Xuân Thêm

Xã đội trưởng

P. Trưởng ban

038.329.9518

Dương Văn Hưởng

Trưởng công an xã

P. Trưởng ban

0888.360.777

Phạm Ngọc Dương

Phó trưởng công an xã

Đội phó đội xung kích PCTT-TKCN

0915.256.345

Hà Duy Hùng

Xã đội phó

0947.046.105

Thông tin trực ban

1

Số điện thoại trực ban tại cơ quan: 0824007669; 0912486355

2

Địa chỉ email để liên lạc, báo cáo số liệu: vanphongduquangtien@gmail.com

3. DANH BẠ ĐƯỜNG DÂY NÓNG HUYỆN MINH HÓA

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

I

CẤP HUYÊN

1

Nguyễn Bắc Việt

UBND huyện

Chủ tịch - Trưởng ban

0913339568

2

Đinh Minh Hương

UBND huyện

Phó CT - P.Trưởng ban TT

0918851456

3

Đào Duy Sơn

Ban CHQS huyện M.Hóa

Trưởng ban CHQS huyện: Phó trưởng ban

0888643345

4

Cao Ngọc Lâm

CA huyện

Trưởng CA huyện - TV

0911366616

5

Đinh Tiến Dũng

UBND huyện

Chánh VP HĐND&UBND - TV

0836667893

II

CẤP XÃ

1

XÃ HÓA TIẾN

Đinh Ngọc Thủy

UBND xã Hóa Tiến

Chủ tịch UBND xã -T.Ban

0919795257

Cao Thị Hiểu

UBND xã Hóa Tiến

Phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban TT

0856967605

Cao Văn Nam

UBND xã Hóa Tiến

Chỉ huy Trưởng Quân sự

0965555018

Đinh Minh Đăng

UBND xã Hóa Tiến

Trưởng công an xã

0888607222

2

XÃ MINH HÓA

Trương Văn Minh

UBND xã Minh Hóa

Chủ tịch UBND xã -T.Ban

0858676261

Cao Thị Hoài

UBND xã Minh Hóa

Phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban TT

0915845692

Trương Thanh Kiểu

UBND xã Minh Hóa

Chỉ huy trưởng BCHQS

0836667852

Đinh Minh Dũng

UBND xã Minh Hóa

Trưởng Công an xã

0905819787

Cao Viết Hùng

UBND xã Minh Hóa

Chủ tịch UBMTTQVN

0343996923

Cao Thành Chinh

UBND xã Minh Hóa

Chủ tịch Hội CCB xã

0973511145

3

XÃ TÂN HÓA

Trương Thanh Duẩn

Chủ tịch UBND xã -T.Ban

0813664435

Trương Xuân Hùng

UBND xã Tân Hóa

Phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban TT

0917483464

Trần Sơn Đống

UBND xã Tân Hóa

Phó trưởng ban

0964613001

Đinh Minh Toàn

UBND xã Tân Hóa

Phó trưởng ban

0914712223

4

XÃ HÓA HỢP

Nguyễn Thanh Quyết

UBND xã Hóa Hợp

Chủ tịch UBND xã -T.Ban

0944574408

Đinh Viết Thông

UBND xã Hóa Hợp

Phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban TT

0918060137

Cao Đức Anh

UBND xã Hóa Hợp

Trưởng CA xã

0976036335

Đinh Ngọc Thanh Quyên

UBND xã Hóa Hợp

Xã Đội trưởng

0973686708

5

XÃ HÓA PHÚC

Đinh Thanh Duẩn

UBND xã Hoá Phúc

Chủ tịch UBND xã -T.Ban

0837603456

Đinh Tiến Cường

UBND xã Hoá Phúc

Phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban TT

0912980878

Đinh Anh Tuấn

UBND xã Hoá Phúc

Trưởng CA xã - TV

0912637267

Đinh Thanh Lượng

UBND xã Hoá Phúc

Xã Đội trưởng - TV

0944653273

6

XÃ HỒNG HÓA

Nguyễn Thị Thơ

UBND xã Hồng Hoá

CT UBND xã- Trưởng ban

0898603245

Đinh Trung Kiên

UBND xã Hồng Hoá

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0915672292

Nguyễn Tuấn Nam

UBND xã Hồng Hoá

Trưởng CA xã - TV

0978784243

Đinh Minh Tuấn

UBND xã Hồng Hoá

CHTQS xã - TV

0845929545

Cao Lê Sĩ Vi

xã Hồng Hoá

CT.UBMTTQVN - TV

0888458777

Cao Văn Hoan

xã Hồng Hoá

CT Hội CCB - TV

0913020772

Đinh Thị Đào Diễn

xã Hồng Hoá

CT HLHPN - TV

0888968345

7

XÃ TRỌNG HÓA

Hồ Phin

UBND xã Trọng Hóa

CT UBND xã Trưởng ban

0919366990

Hồ Mi

UBND xã Trọng Hóa

P. chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0854569997

Hồ Bát

UBND xã Trọng Hóa

Xã đội trưởng

0944657144

Hoàng Anh Quyền

UBND xã Trọng Hóa

Trưởng công an xã

0817430767

Cao Thanh Đăng

UBND xã Trọng Hóa

CC văn phong UB

0949723111

8

XÃ XUÂN HÓA

Đinh Lâm Sòng

UBND xã Xuân Hóa

CT UBND xã -Trưởng ban

0917088117

Nguyễn Văn Bảy

UBND xã Xuân Hóa

Phó CT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0919730357

Đinh Thanh Thìn

UBND xã Xuân Hóa

Phó CT UBND xã

0984197360

Đinh Minh Hồng

UBND xã Xuân Hóa

Phó ban

0392987486

Đinh Hữu Phước

Công an xã Xuân Hóa

Phó ban

0982659509

9

XÃ YÊN HÓA

Đinh Văn Thu

UBND xã Yên Hóa

CT UBND xã -Trưởng ban

0932521737

Đinh Thanh Tình

UBND xã Yên Hóa

Phó CT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0917003505

Đinh Thị Phượng

UBND xã Yên Hóa

UVTT

0812557667

Đinh Thanh Minh

UBND xã Yên Hóa

P. Trưởng ban

0947630193

Thái Văn Minh

UBND xã Yên Hóa

P. Trưởng ban

0948993469

10

XÃ TRUNG HÓA

Cao Xuân Dương

Chủ Tịch UBND xã

Trưởng ban

0944678318

Đinh Văn Minh

PCT - HDDND xã

PTrB thường  trực

0947798662

Đinh Quang Hưng

Thiếu tá - Trưởng CA xã

Phó trưởng ban

0916306135

Cao Văn Chương

PCT UB

0946835676

Cao Cửu Long

Chỉ huy phó Quân sự

Thường trực

0838825566

Đinh Thị Thoan

Địa chính - NN&MT

Thư ký tổng hợp

0912058377

Đinh Thị Dung

Cán bộ VHXH

Thư ký tổng hợp

0944654084

Cao Xuân Biên

Văn phòng UBND xã

Ban viên thường trực

0838236355

11

UBND THỊ TRẤN

Đinh Duy Hòa

UBND TT Quy Đạt

Chủ tịch UBND - T.ban

0912993163

Đinh Ngọc Tuấn

UBND TT Quy Đạt

CT HĐND thị trấn

0906335789

Cao Thanh Tùng

UBND TT Quy Đạt

PCT HĐND thị trấn

0935022626

Trần Đình Nghĩa

UBND TT Quy Đạt

PCT. UBND - Phó Trưởng ban TT

0944569015

Đinh Minh Lai

UBND TT Quy Đạt

PCT.UBND

0857618113

Đinh Minh Tuấn

UBND TT Quy Đạt

CT.UBMT

0856253789

12

XÃ DÂN HÓA

Đinh Văn Chinh

UBND xã Dân Hóa

Chủ tịch - Trưởng ban

0913617368

Hồ Thị Keo

UBND xã Dân Hóa

Phó CT - Phó ban TT

0855587597

Hồ Quang Ba

UBND xã Dân Hóa

Phó CT - Phó ban TT

0367264743

Hồ Thây

UBND xã Dân Hóa

Thành viên

0385632572

Nguyễn Mai Hồng

UBND xã Dân Hóa

Thành viên

0946341678

Đinh Thị Bình Tiền

UBND xã Dân Hóa

Thành viên

0919698019

13

XÃ HÓA THANH

Phạm Hồng Sơn

UBND xã Hóa Thanh

Chủ tịch - Trưởng ban

0917822121

Nguyễn Hồng Hải

UBND xã Hóa Thanh

Phó CT - Phó ban TT

0886041768

Đinh Xuân Minh

UBND xã Hóa Thanh

Phó ban

0976269366

Đinh Hữu Phan

UBND xã Hóa Thanh

Trưởng CA xã - Phó ban

0946900111

14

XÃ THƯỢNG HÓA

Đinh Thanh Giáo

UBND xã Thượng Hóa

Chủ tịch - Trưởng ban

0943114206

Cao Thị Tuyết

PCT- Phó trưởng ban

0855234889

Cao Thanh Dần

UBND xã Thượng Hóa

Thành viên

0889174872

Đoàn Vĩnh Bắc

UBND xã Thượng Hóa

Thành viên

0914947808

15

XÃ HÓA SƠN

Đinh Hồng Tuyên

UBND xã Hóa Sơn

Chủ tịch - Trưởng ban

0853718635

Đinh Văn Quỳnh

UBND xã Hóa Sơn

Phó CT - Phó ban TT

0948156123

Đinh Quốc

UBND xã Hóa Sơn

Thành viên

0843134443

4. DANH BẠ ĐƯỜNG DÂY NÓNG HUYỆN BỐ TRẠCH

TT

Họ và tên

Chức vụ -Đơn vị công tác

Chức vụ BCH

Số điện thoại

I

Cấp huyện Bố Trạch

1

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chủ tịch UBND huyện

Ttrưởng ban

0916711104

2

Nguyễn Văn Thủy

Phó chủ tịch UBND huyện

Phó trưởng ban trực

0905746197

3

Nguyễn Cẩm Long

Trưởng phòng NN và PTNT

Phó trưởng ban

0918382733

4

Trương Thế Vĩ

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự huyện                      

Phó trưởng ban

0912457973

5

Trương Quốc Cường

Trưởng Công an huyện

Phó trưởng ban

0913078416

6

Phan Hải Hà

Chánh Văn phòng HĐND-UBND             

Thành viên

0912708696

II

Cấp xã

1

Xã Xuân Trạch

Cao Thế Vĩnh

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0919.856.828

Hoàng Hữu Thăng

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0918.747.586

Trần Đình Trọng

CHT Quân sự xã

Phó trưởng ban

0945.654.234

Đoàn Quý Hoan

Trưởng Công an xã

Phó trưởng ban

0914007495

Nguyễn Thị Thảo

Phó Chủ tịch UBND xã

Thành viên

0944.937.176

2

Xã Hưng Trạch

Lê Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0912894696

Đỗ Văn Phúc

Phó chủ tịch UBND

Phó trưởng ban trực

0917510135

 Ngô Văn Toàn

 CHTQS

Thành viên

0941377109

 Nguyễn Đức Thế

Trưởng Công an

 Thành viên

0987170710

Nguyễn Thị Vinh Hoa

CC VP-TK

Thành viên

0392720418

3

Xã Trung Trạch

 Dương Đinh Liễn

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0982610579

Nguyễn Văn Chung

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0839.056.786

Nguyễn Viết Xuân

CHT Ban CHQS xã

Phó trưởng ban

0961.011.777

Trần Việt Cường

Trưởng Công an xã

Phó trưởng ban

0914.749.796

 Nguyễn Sông Hậu

Chủ tịch MTTQVN xã

Thành viên

0357.994.638

4

Xã  Phúc Trạch

Nguyễn Quang Tiến

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0843001292

Lê Văn Hiệu

Phó CT UBND xã

Phó ban thường trực

0836724333

Nguyễn Tiến Phong

Q CHT Quân sự xã

Phó trưởng ban

0888940811

Lê Văn Tú

Trưởng Công an xã

Phó trưởng ban

0913258397

Phan Chí Anh

P Bí thư TT Đảng ủy

Thành viên

0832679333

5

Xã Liên Trạch

Đinh Xuân Chinh

 Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0985706859

Hoàng Trọng Khanh

Phó chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban  trực

0915520531

Nguyễn Thanh Bình

 Trưởng CA

Phó trưởng ban

0911036969

Đinh Xuân Bình

Xã đội trưởng

Phó trưởng ban

0823602113

Nguyễn Thị Hồng

CC ĐC-NN

Thành viên

0981640321

6

Xã Đồng Trạch

Phạm Văn Hoan

 Chủ tịch UBND xã

Trưởng Ban

0888939089

Dương Trường Chinh

Phó CT UBND xã

Phó trưởng ban trực

0888727599

Nguyễn Kim Nghĩa

Q.CHT Quân sự xã

Phó Ban

0984906074

Nguyễn Viết Hải

Trưởng Công an xã

Phó Ban

0982368595

Dương Thị Bích Thủy

CT UBMT xã

Thành viên

0975823495

7

Xã Mỹ Trạch

Phan Nam Tiến

Chủ tịch UBND

Trưởng ban

0813.819.362

Phan Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND

Phó trưởng ban trực

0915.272.253

Cao Xuân Vững

CHTQS

Phó ban

0977.825.365

Nguyễn Thanh Đức

Trưởng CAX

Phó ban

0906.592.146

Nguyễn Tiến Minh

CHPQS

Thành viên

0945.257.673

8

Nam Trạch

Võ Tuấn Trình

Chủ tịch UBND

Trưởng ban

0888429567

Đoàn Ngọc Nhân

Phó CTUBND

Phó ban TT

0983196577

Võ Biên Thùy

Chỉ Huy trưởng QS

Phó ban

0844904906

Đinh Nguyễn Thìn

Trưởng Công an

Phó ban

0935395688

 Đặng Thái Sơn

Công chức VP-TK;      

Thành viên

0932494286

9

Xã Thanh Trạch

Lưu Đức Huấn

Chủ tịch UBND

Trưởng ban

0916448340

Nguyễn Trí Tuệ

Phó Chủ tịch UBND

Phó trưởng ban trực

0913344101

Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng Công an

Phó trưởng ban

0399789899

Lưu Văn Thuấn

Chỉ huy trưởng QS

Phó trưởng ban

0974483527

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

Thành viên

0974041622

10

Xã Hạ Trạch

Lưu Bá Lâm

Chủ tịch UBND

 Trưởng ban

0919605796

Nguyễn Lê Hữu Nghĩa

CHT BCHQS

  Phó Trưởng ban trực

0934911929

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an

Phó Trưởng ban

0919750599

Lê Thị Trang Nhung

CC VP-TK

Thành viên

0339200885

Nguyễn Thị Thanh

CC VP-TK    

Thành viên

0368670354

11

Thượng Trạch

Đinh Cu

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0945390004

Nguyễn Trường Chinh

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0911366357

Đặng Văn Tường

Trưởng Công an xã

Phó trưởng ban

0948817067

Quách Nẫm

Chỉ huy trưởng QS xã

Phó trưởng ban

0942801840

Đinh Phối

Chủ tịch UBMT xã

Thành viên

0912423208

12

Xã Tây Trạch

Dương Thanh Luyện

CT. UBND xã

Trưởng ban

0979.753.127

Nguyễn Văn Hậu

PCT. UBND xã

Phó trưởng ban trực

0333.572.404

Trương Mạnh Hùng

Trưởng công an

Phó Trưởng ban

0915.377.736

Nguyễn Nam Long

CHT Quân sự

Phó Trưởng ban

0983.555.076

Dương Đình Toàn

PBT. Thường trực

Thành viên

0979.298.299

13

Xã Sơn Lộc

Phan Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0913838009

Nguyễn Tuấn Dũng

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó  ban  trực

0949641146

Lê Xuân Thắng

CHT. Ban CH.QSxã

Phó ban

0988688065

Đinh Xuân Khánh

Trưởng Công an xã

Phó ban

0961052555

Hoàng Trung Sỹ

CC Văng phòng – TK

Thành viên

0984506771

14

Xã Phú Định

Trần Xuân Hành

CT. UBND xã

Trưởng ban

0948131312

Trần Tiến Dũng

PCT. UBND xã

Phó Trưởng ban trực

0827034164

Cao Sỹ Quân

Trưởng CA

Phó trưởng ban

0982272055

Nguyễn Văn Bảy

CHT. Quân sự

Phó trưởng ban

0917130073

Lê Văn Hoàng

Địa chính - NN

Thành viên

0948155944

15

Thị trấn Hoàn Lão

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND

Trưởng ban

0918.919.640

Phan Văn Quyết

Phó chủ tịch UBND

Phó ban thường trực

0912.037.985

Phan Thanh Nam

CHT ban CHQS thị trấn

Phó ban

0915.522.875

Hồ Hải Vương

Trưởng Công an thị trấn

Phó ban

0911377966

Phan Thanh Hải

Công chức ĐC – ĐT – XD - MT

Thành viên

0915090748

16

Thị trấn NTVT

Phan Văn Trưng

Chủ tịch UBND

Trưởng ban

0913.430.568

Hoàng Minh Trung

Phó CTUBND

Phó trưởng ban trực

0984.022.014

Dương Minh Thắng

Thị đội trưởng

Phó trưởng ban

0945.594.773

Phạm Cẩm Chung

Trưởng công an

Phó trưởng ban

0935.669.009

Hoàng Ngọc Lợi

Chủ tịch UBMT

Thành viên

0915.785.550

17

Xã Hòa Trạch

Phan Thanh Lâm

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0944214987

Dương Viết Trường

Phó chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0944496813

Nguyễn Thanh Tĩnh

CHT QS xã

Phó trưởng ban

0949134535

Nguyễn Thanh Tú

Trưởng CA xã

Phó trưởng ban

0915250420

Phan Thị Thúy Hương

VPTK xã

Thành viên

0914087359

18

Xã Lý Trạch

Lê Văn Uyên

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0931378768

Nguyễn Quang Tiến

Phó chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0935126277

Lê Bá Toàn

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Phó trưởng ban

0905576328

Bùi Xuân Việt

Trưởng công an xã

Phó  trưởng ban

0986602166

Lê Tuấn Tôn

Chủ tịch HĐND xã

Thành viên

0904992388

Lê Tài Cương

Chủ tịch MTTQVN xã

Thành viên

0388608236

19

Xã Đức Trạch

Hồ Đăng Chiến

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0912 027 684

Nguyễn Tất Thành

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0984 042 674

Hồ Văn Sỹ

CHT Quân sự

Phó ban

0984 151 521

Dương Thanh Hần

Trưởng Công An

Phó ban

0979 508 818

Trương Quang An

CT Hội Nông dân

Thànhviên

0829 181 135

20

Xã Lâm Trạch

Nguyễn Sỹ Phúc

Chủ tịch UBND xã

Trưởng Ban

0912 630 070

Lê Xuân Nghĩa

Phó CT UBND xã

P.Trưởng Ban TT

0912 630 189

Võ Đàn Thanh Long

Trưởng Công an xã

P.Trưởng Ban

0905454656

Nguyễn Ngọc Sương

Q. CHT QS xã

P.Trưởng Ban

0942809209

Nguyễn Nam Tư

TP-HT

Thành viên

0915 449 006

21

Xã Nhân Trạch

Nguyễn Văn Nghị

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0915272686

Phạm Mạnh Hùng

 Phó chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0911368675

Trương Văn Huy

-CHTQS xã

Phó trưởng ban

0942251214

Phan Văn Tài

Trưởng công an

Phó trưởng ban

0899601699

Phạm Văn Đê

Phó chủ tịch HĐND xã

Thành viên

0865670678

22

Xã Vạn Trạch

Nguyễn Hải Lương

Chủ tịch UBND

Trưởng Ban

0962818178

Hoàng Thanh Hoài

Phó chủ tịch UBND

P.Trưởng Ban TT

0978696800

Nguyễn Minh Tuấn

CHTQS

P.Trưởng Ban

0915844735

Hà Anh Hai

Trưởng CA

P.Trưởng Ban

0905223177

Hoàng Văn Thuận

CC,ĐC-NN

Thành viên

0986046224

23

Xã  Cự Nẫm

Nguyễn Văn Lương

 Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0942072381

Phan Công Nguyên

Phó chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0948213910

Đỗ Thành Trung

Quyền chỉ huy trưởng Quân sự

Phó ban

0941181817

Ngô Đức Tranh

Trưởng công an xã

Phó ban

0912386040

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch UBNMTTQVN xã

Thành viên

0983843971

24

Xã Tân Trạch

Đinh Hoe

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0859411646

Đinh Chai

Phó chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0835354840

Nguyễn Đức Lợi

Trưởng CA xa

Phó trưởng ban

0911377883

ĐinhTân

CHT. Quân sự

Phó trưởng ban

Nguyễn Thăng Long

VP-TK

Thànhviên

0918699003

25

TT Phong Nha

Trần Đức Bình

Chủ tịch UBND thị trấn

Trưởng ban

0942713320

Phan Thanh Luận

Phó chủ tịch UBND thị trấn

Phó rưởng ban trực

0844905725

Phan Thanh Long

Trưởng công an

Phó Ban

0915901356

Trần Văn Chí

Q. CHT Quân sự

Phó Ban

0918914991

Lê Văn Điệp

PBTTT, CT HĐND

Thành viên

0917113243

26

Xã  Hải Phú

Phan Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch UBND

Trưởng ban

0942774239

Nguyễn Thế Trọng

Phó chủ tịch UBND

Phó trưởng ban trực

0974262008

Hồ Thắng Lợi

CHT Quân sự

Phó ban

0984877277

Trần Thanh Tuấn

Trưởng Công An

Phó ban

0916055323

Đỗ Ngọc Ánh

CT Hội Nông dân

Thành viên

0375688625

27

Xã Đại Trạch

Phan Văn Ngọ

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0982983662

Trần Xuân Nghi

Phó chủ tịch UBND xã

Phó trưởng ban trực

0915115484

Nguyễn Văn Lợi

CHT Quân sự xã

Phó trưởng ban

0914088120

Ngô Đức Sỹ

Trưởng công an xã

Phó trưởng ban

0988090098

Nguyễn Minh Han

CT UBMT xã

Thành viên

0912437236

28

Xã Bắc Trạch

Nguyễn Văn Vui

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

0918451011

PhanVănThành

Phó chủ tịch UBND xã

PhóTrưởng ban trực

0385422189

Ngô Văn Hùng

UVUB, Chỉ huytrưởng QS xã

Phóban

0817954222

Phạm Ngọc Hùng

UVUB, Trưởng CA xã

Phó ban

0984880566

Phan VănThành

Địachính – XD-NN& MT xã

Thành viên

0818164933

Phan Đức Duy

VP- TK  xã

Thành viên

0916484096

  5. DANH BẠ ĐƯỜNG DÂY NÓNG HUYỆN TUYÊN HÓA

TT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

0912.428.605

 (TB)

2

Ông Đinh Tiến Dũng

Phó CT UBND huyện

0935022868

 (PBTT)

3

Trần Văn Đoàn

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự huyện

0919.275.335

 (PB)

4

Bùi Ngọc Chung

Trưởng Công an huyện

0907.437.777

 (PB)

5

Đinh Xuân Thương     

Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

0982.027.677

Văn phòng BCH (PB)

6

Lê Minh Huệ          

Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

0915.248.939

Xã Đức Hóa

1

Xã Văn Hóa

 

 

Trần Đức Hiến

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0979148825

 

 

Cao Xuân Thành

Phó CT UBND xã - Phó ban

0393004624

 

 

Trần Văn Bình

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã - Phó ban

0968255770

 

 

Đậu Sỹ Hùng

Trưởng Công an xã - Phó ban

0919838975

 

 

Lương Duy Hùng

CC Địa chính - Phó ban

0852147222

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323508509

 

2

Xã Tiến Hóa

 

 

Hoàng Trọng Tài

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0944220884

 

 

Nguyễn Quyết Chiến

Phó CT UBND xã - Phó ban

0327125999

 

 

Trần Thanh Chung

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0919024147

 

 

Mai Thế Hùng

Trưởng Công an xã

0986345505

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323670076

 

3

Xã Châu Hóa

 

 

Phan Huy Hoàng

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0915432209

 

 

Phan Thanh Hường

Phó CT UBND xã - Phó ban

0859552771

 

 

Phạm Văn Bảo

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0829615516

 

 

Trần Chí Vũ

Trưởng Công an xã

0943237755

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323671363

 

4

Xã Mai Hóa

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0916066772

 

 

Hà Duy Nam

Phó CT UBND xã - Phó ban TT

0915408033

 

 

Hà Thanh Trung

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã - Phó ban

0912457727

 

 

Lê Văn Nhượng

Trưởng Công an xã

0844783777

 

 

Hà Ngọc Thành

Địa chính NN

975.549.729

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323 671177

 

5

Xã Đức Hóa

 

 

Võ Xuân Trường

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0888777857

 

 

Phạm Tiến Dũng

Phó CT UBND xã - Phó ban

0888427456

 

 

Đinh Xuân Phước

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0912189117

 

 

Cao Ngọc Xuân

Trưởng Công an xã

0949676555

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323508988

 

6

Xã Thạch Hóa

 

 

Trần Văn Bằng

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0918272368

 

 

Cao Văn Thức

PCTUBND - Phó ban TT

0813405612

 

 

Trương Thế Thanh

Trưởng CA - Phó ban

091301540

 

 

Nguyễn Thanh Định

CHTBCHQS xã - Phó ban

0917000359

 

 

Trần Ngọc Doãn

ĐCNN - Ủy viên TT

0918664628

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

7

Xã Đồng Hóa

 

 

Nguyễn Tiến Nam   

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0829648517

 

 

Cao Xuân Hùng        

Phó CT UBND xã  - Phó ban

0912789074

 

 

Đinh Thị Thu Hà     

Trưởng  CA  xã       

0945119679

 

 

Hồ Thị Anh

Chủ tịch UBMT xã

0968252799

 

 

Đoàn Xuân Tuấn        

CHT quân sự xã

0919952737

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

8

Xã Thuận Hóa

 

 

Ông Nguyễn Xuân Các

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0914170989

 

 

Ông Phùng Tiến Hùng

Phó CT UBND xã - Phó ban

0834240500

 

 

Nguyễn Ngọc Anh

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0964399985

 

 

Hoàng Văn Đồng

Trưởng Công an xã

0979078079

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

9

Xã Phong Hóa

 

 

Hoàng Vĩnh Lợi

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0905668038

 

 

Hồ Minh Vũ

Phó CT UBND xã - Phó ban

0978701574

 

 

Nguyễn Văn Thiệu

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0386903643

 

 

Cao Lê Hoàng

Trưởng Công an xã

0835973333

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

10

Xã Sơn Hóa

 

 

Phan Xuân Tuyên

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0916730145

 

 

Lê Anh Tuấn

Phó CT UBND xã - Phó ban

0376687579

 

 

Lương Đình Thái

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0916731430

 

 

Phạm Thanh Diệu

Trưởng Công an xã

0982797907

 

 

Phạm Công Lý

CC Địa chính NN-XD&MT

0915216683

 

 

Máy cố định

 

02323684318

 

11

TT. Đồng Lê

 

 

Đậu Bá Quý

Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban

0839136971

 

 

 Nguyễn Tiến Thọ

Phó CT UBND, Phó ban thường trực

0978825333

 

 

Lê Trung Đồng

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự, phó ban

0918841550

 

 

Nguyễn Văn Tư

Trưởng Công an thị trấn

0987220666

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323684320

 

12

Xã Lê Hóa

 

 

Đậu Đình Hùng

CT. UBND xã - Trưởng Ban

0912512986

 

 

Đinh Công Lý

PCT.UBND - Phó ban

0345447777

 

 

Mai Tiến Dũng

CHT.Quân sự - Phó ban

0824177999

 

 

Đinh Trung Thành

Trưởng CA

0946109567

 

 

Nguyễn Thị Hoài Phương

VP.UBND

0912637636

 

 

Trần Thế Anh

ĐC-XD

0947693927

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

13

Xã Kim Hóa

 

 

Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0911377278

 

 

Vũ Trường Thanh

Phó CT UBND xã - Phó ban

0911906308

 

 

Hoàng Quốc Việt

Phó CT UBND xã - Phó ban

0915629758

 

 

Hoàng Thạch Bảo Khanh

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0978941277

 

 

Đinh Văn Hiến

Trưởng CA xã

0914254543

 

 

Hoàng Thế Chung

Địa chính NN

0944650375

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

14

Xã Thanh Hóa

 

 

Nguyễn Hữu Tâm

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0941372818

 

 

Thái Bình Ngọc

Phó CT UBND xã - Phó ban

0816133078

 

 

Cái Công Chương

CHT QS xã - Phó ban

0944649756

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

T. CA xã - Thành viên

0843730555

 

 

Ngô Văn Sử

P. Trưởng CA

0912637647

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

15

Xã Thanh Thạch

 

 

Nguyễn Đức Lợi

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0919350696

 

 

Đoàn Xuân Long

Phó CT UBND xã - Phó ban TT

0845446555

 

 

Hoàng Quốc Doanh

Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự - Phó ban

0944643137

 

 

Nguyễn Mạnh Trường

Trưởng Công an xã - Phó ban

0888239068

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

16

Xã Hương Hóa

 

 

Nguyễn Văn Linh

CT. UBND xã - Trưởng Ban

0944883947

 

 

Trần Ngọc Long

P. CT UBND - Phó Ban TT

0978222001

 

 

Trần Xuân

CHT QS xã - Phó ban

0914390189

 

 

Đinh Quang Hiếu

T. CA xã

0972722882

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

17

Xã Lâm Hóa

 

 

Cao Phương Hướng

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0888613567

 

 

Trương Quang Tấn

Phó CT UBND xã - Phó ban TT

0855234418

 

 

Hoàng Anh Tuấn

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự - Phó ban

0914595734

 

 

Lâm Thanh Chung

Trưởng Công an xã - Phó ban

0962696777

 

 

Máy cố định

 

Không có

 

18

Xã Cao Quảng

 

 

Nguyễn Thị Phương

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0947959134

 

 

Nguyễn Quang Huy

PCT UBND xã - Phó ban TT

0815100884

 

 

Nguyễn Thành Trung

CHT Quân sư - Phó ban

0852626436

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng CA xã - Phó ban

0912335729

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323608556

 

19

Xã Ngư Hóa

 

 

Nguyễn Thanh Phong

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0834166903

 

 

Nguyễn Hữu Nam

Phó CT UBND xã - Phó ban

0917459338

 

 

Nguyễn Thanh Chương

Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0825589616

 

 

Nguyễn Xuân Hữu

Trưởng Công an xã

0905683689

 

 

Máy cố định

Số máy trực ban

02323608303

 

           

 

  6. DANH BẠ ĐƯỜNG DÂY NÓNG HUYỆN LỆ THỦY

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT di động

Ghi chú

I

Cấp huyện

1

Nguyễn Hữu Hán

Phó Chủ tịch UBND huyện PTLV - Phó Trưởng ban TT

0918860879

 

2

Trần Văn Xuân

P.Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban

0815674555

 

3

Trần Đại Trường

P.CHT BCH QS huyện - Phó Trưởng ban

0397823570

 

4

Dương Khánh Việt

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện

0919449239

 

II

Cấp xã

1

An Thủy

 

 

 

 

Lê Văn Quyết

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0919330672

 

 

Phan Thanh Lương

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0944658015

 

 

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0946137391

 

 

Nguyễn Văn Tuân

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0842771978

 

2

Phong Thủy

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0905544825

 

 

Phạm Hữu Tịnh

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0947810275

 

 

Nguyễn Tú Anh

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0912134578

 

 

Trần Xuân Hiền

PCHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0945749458

 

3

TT Kiến Giang

 

 

 

 

Trần Công Thoán

Chủ tịch UBND TT - Trưởng ban

0774578666

 

 

Mai Văn Hoàn

PCT UBND TT - Phó Trưởng ban TT

0935257752

 

 

Nguyễn Văn Thi             

Trưởng Công an TT - Phó Trưởng ban

0913252474

 

 

Hoàng Quảng Ninh

CHT BCH Quân sự TT - Phó Trưởng ban

 

 

4

Lộc Thủy

 

 

 

 

Dương Công Nhân

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0888194777

 

 

Võ Đình Tuấn

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0888954777

 

 

Nguyễn Văn Quý

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0913698332

 

 

Lê Văn Hòa

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0978393394

 

5

Xuân Thủy

 

 

 

 

Dương Đức Phố

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0817112555

 

 

Hoàng Văn Hòa

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0913678557

 

 

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0911375385

 

 

Lê Hồng Cương

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0705220278

 

6

Liên Thủy

 

 

 

 

Phạm Văn Linh

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0987410621

 

 

Nguyễn Văn Phong

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0942018333

 

 

Lê Thuận Minh

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0942115355

 

 

Trần Văn Liêu

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0944690095

 

7

Dương Thủy

 

 

 

 

Lê Viết Dựng

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0911378186

 

 

Phạm Công Nhân

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0982960219

 

 

Lê Anh Đức

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0948594679

 

 

Nguyễn Văn Thích

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0914961590

 

8

Tân Thủy

 

 

 

 

Trần Văn Lương

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0914852277

 

 

Lê Thuận Quynh

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0913653938

 

 

Trần Văn Bình

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0913195859

 

 

Đặng Văn Huân

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0914719468

 

9

Mỹ Thủy

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tùng

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0918704071

 

 

Nguyễn Thị Vinh

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0814719074

 

 

Văn Thị Thanh Nhàn 

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0798226567 

 

 

Đinh Văn Danh

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0388612224

 

10

Thái Thủy

 

 

 

 

Lê Thuận Văn

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0944669365

 

 

Phạm Văn Đức

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0375877017

 

 

Ngô Đắc Thắng

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0918052114

 

 

Phạm Hữu Đồng

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0394250360

 

11

Mai Thủy

 

 

 

 

Phan Thanh Hà

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0977081199

 

 

Nguyễn Thanh Trung

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0836872555

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0979557755

 

 

Lê Văn Điền

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0859535434

 

12

Phú Thủy

 

 

 

 

Lê Thanh Hạnh

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0911375366

 

 

Trần Văn Viễn

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0983505069

 

 

Lê Hồng Cẩm

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0913254456

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0368987135

 

13

Trường Thủy

 

 

 

 

Phan Hữu Tình

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0825974497

 

 

Nguyễn Văn Tường

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0935200135

 

 

Nguyễn Quang Hiếu

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0915023027

 

 

Lê Văn Quân

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0983123010

 

14

TT NT Lệ Ninh

 

 

 

 

Phạm Minh Điền

Chủ tịch UBND TT - Trưởng ban

0982521597

 

 

Nguyễn Đức Tâm

PCT UBND TT - Phó Trưởng ban TT

0904735595

 

 

Lê Lệ Ninh

Trưởng Công an TT - Phó Trưởng ban

0834797268

 

 

Nguyễn Văn Thành

CHT BCH Quân sự TT - Phó Trưởng ban

0844360611

 

15

Xã Hoa Thủy

 

 

 

 

Võ Xuân Hòa

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0986101986

 

 

Nguyễn Thế Thắng

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0912486467

 

 

Phạm Văn Tân

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0378167373

 

 

Nguyễn Văn Hiếu

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0914216559

 

16

Sơn Thủy

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thục

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0982769567

 

 

Nguyễn Văn Dương

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0379059776

 

 

Lê Việt Hà

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0935040481

 

 

Trương Đức Quân

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0944144267

 

17

Hồng Thủy

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0986345562

 

 

Nguyễn Ánh Ngọc

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0815357333

 

 

Nguyễn Phùng Lân

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0834075392

 

 

Nguyễn Công Hoan

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0823561369

 

18

Thanh Thủy

 

 

 

 

Trần Trung Kiên

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0905938885

 

 

Trần Hòa Hợi

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0915272029

 

 

Hoàng Văn Trung

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0915238357

 

 

Võ Thế Đạt

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0918843423

 

19

Cam Thủy

 

 

 

 

Nguyễn Đình Châu

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0905544425

 

 

Lê Văn Tài

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0935344223

 

 

Hồ Viết Nam

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0915391259

 

 

Trần Anh Nhân

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0979217576

 

20

Hưng Thủy

 

 

 

 

Võ Danh Thuấn

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0918847928

 

 

Nguyễn Hữu Nước

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0914815112

 

 

Trần Đức Nam

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0911274555

 

 

Nguyễn Thành Thế

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

036457794

 

21

Sen Thủy

 

 

 

 

Lê Văn Bắc

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0974264564

 

 

Lê Văn Hùng

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0916966577

 

 

Lê Quang Cường

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban

0915514299

 

 

Hoàng Thành Hưng

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0793771567

 

 

Trần Thanh Hiếu

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0909007876

 

22

Ngư Thủy Bắc

 

 

 

 

Trần Kim Trung

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0915945939

 

 

Võ Văn Đương

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0889174179

 

 

Ngô Đắc Do

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0944526267

 

 

Nguyễn Văn Đại

CHT BCH Quân sự xã - Phó Trưởng ban

0706081300

 

23

Ngư Thủy

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hiến

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

0917976229

 

 

Nguyễn Hữu Dỉnh

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT

0346396278

 

 

Nguyễn Phương Thăng

PCT UBND xã - Phó Trưởng ban

0915441013

 

 

Dương Công Hiếu

Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban

0913252507