Thành viên Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

13:31, Thứ Năm, 10-11-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị công tác

Điện thoại/Email

Chức danh Tổ ƯCSC

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Ngọc

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0935596599

ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

Đội trưởng

 

2

Nguyễn Vĩnh Huế

Giám đốc

Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông

0945261357

huenv.stttt@quanginh.gov.vn

Đội phó (Thường trực)

 

3

Trần Diễm Phúc

Phó Trưởng phòng

Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông

0913272327

phuctd.stttt@quangbinh.gov.vn

Đội phó

 

4

Lê Hoàng

Giám đốc

Trung tâm Tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh

0912549862

hoangl@quangbinh.gov.vn

Đội phó

 

5

Trần Trung Thông

Trưởng phòng

Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy

0934778666

thongqhvt@gmail.com

Thành viên

 

6

Mai Phú Cường

Chuyên viên

Văn phòng HĐND tỉnh

0905371333

eng.maiphucuong@gmail.com

Thành viên

 

7

Lê Ất Mão

Chuyên viên

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

0949234088

maola.dbqh@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

8

Bùi Quốc Luyến

Chuyên viên

Sở Nội vụ

0889734555

luyenbq.snv@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

9

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng

Sở Tư pháp

0915097337

nghianv.stp@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

10

Dương Trung Đức

Chuyên viên

Trung tâm TH&DV Tài chính công, Sở Tài chính

0945637397

ducdt.stc@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

11

Cao Đức Hạnh

Chuyên viên

Sở Công thương

0916997227

hanhcd.sct@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

12

Phạm Đăng Linh

Chuyên viên

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

0917917947

linhpd.snn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

13

Vĩnh Thái Cường

Chuyên viên

Sở Giao thông Vận tải

0975715369

cuongvt.sgtvt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

14

Hoàng Minh Phú

Chuyên viên

Sở Xây dựng

0906586298

phuhm.sxd@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

15

Đinh Vũ Long

Chuyên viên

Sở Tài nguyên và Môi trường

0945765672

longdv.stnmt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

16

Từ Công Nghĩa Hạnh

Chuyên viên

Sở Thông tin và Truyền thông

0942072207

hanhtcn.stttt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

17

Bùi Minh Đức

Trưởng phòng

Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông

0934810668

ducbm.stttt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

18

Võ Hồng Giang

Phó Chánh văn phòng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

0912098698

giangvh.sld@quangbinh.gov.vn   

Thành viên

 

19

Trần Đăng Bình

Chuyên viên

Sở Văn hóa và Thể thao

0935213688

binhtd.svhtt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

20

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng phòng

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ

0982576767

thanhnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

21

Nguyễn Văn Thông

Phó Chánh văn phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo

0905884885

nvthong@quangbinh.edu.vn

Thành viên

 

22

Nguyễn Xuân Viễn

Chuyên viên

Sở Y tế

0919737682

viennx.syt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

23

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

Sở Ngoại vụ

0989877899

hieunt.sngv@quangbinh.gov.vn   

Thành viên

 

24

Nguyễn Trường Giang (Trần Nam Vĩnh)

Chuyên viên

Thanh tra tỉnh

0901960868
giangnt.tt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

949/Ttr-VP 6.12

25

Trần Thị Ngọc Yến

Chuyên viên

Ban Dân tộc

0912671788

yenttn.bdt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

26

Trần Công Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

Sở Du lịch

0972502333

nguyentc.sdl@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

27

Trần Thị Phương Nam

Chuyên viên

Ban Quản lý Khu kinh tế

0914500175

namttp.kkt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

28

Hoàng Hải Nguyên

Nhân viên

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

0944917207

nguyenhh.pnkb@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

29

Đinh Thị Thân

Chuyên viên

Quỹ Phát triển đất

0977613777

thandt.qptd@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

30

Nguyễn Minh Phúc

Chuyên viên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

0945248080

phuctvgtqb@gmail.com

Thành viên

 

31

Nguyễn Việt Linh

Nhân viên

Ban Quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)

0916209792

nguyenvietlinh282@gmail.com

Thành viên

 

32

Hồ Hải Hưng

Nhân viên

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

0949388855

hohaihung@gmail.com

Thành viên

 

33

Nguyễn Văn Kiểu

Viên chức

Trường Đại học Quảng Bình

0947459606

kieunv@qbu.edu.vn

Thành viên

 

34

Nguyễn Hải Đăng

Chuyên viên

Trường Cao đẳng nghề

0826433837

dangnh.cdn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

35

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng bộ môn Tin học

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp

0979238349

ntlamktcnn@gmail.com

Thành viên

 

36

Nguyễn Văn Vũ

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đồng Hới

0982842367

vunv.dh@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

37

Nguyễn Quốc Hùng

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ba Đồn

0912649889

hungnq.bd@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

38

Lê Văn Hoài

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy

0973699222

hoailv.lt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

39

Ngô Văn Bình

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

0905562233

binhnv.qn@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

40

Nguyễn Dũng Hà

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bố Trạch

0916167757

hand.bt@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

41

Hoàng Việt Triều

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Trạch

0914784789

trieuhv.qt@quangbinh.gov.vn     

Thành viên

 

42

Lê Hoàng

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa

0914914990

hoangl.th@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

43

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Hóa

0880680689

anhtt.mh@quangbinh.gov.vn

Thành viên

 

44

Trần Huy Hoàng

Cán bộ

Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Bình

0387883559

hoangit.dhc@gmail.com

Thành viên

 

45

Hà Xuân Hùng

Phó Giám đốc

Trung tâm CNTT, VNPT Quảng Bình

0915272646

hunghx.qbh@vnpt.vn

Thành viên

 

46

Trương Hồng Phong

Nhân viên

Khối khách hàng doanh nghiệp, Viettel Quảng Bình

0966011100

phongth3@viettel.com.vn

Thành viên

 

Các tin khác