Thành viên đội UCSC Sở Thông tin và Truyền thông

10:42, Thứ Năm, 10-11-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ MẠNG, MÁY TÍNH

STT

Họ tên

Trách nhiệm trong đội

Vị trí, chức vụ công tác

Cơ quan công tác/ địa chỉ liên hệ

Số điện thoại di động

Email

1

Nguyễn Phi Khanh

Lãnh đạo phụ trách trực tiếp

PGĐ Sở TTTT

Sở Thông tin và Truyền thông Q.Bình, số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới,Q.Bình

0912515168
0523844567

khanhnp.stttt@quangbinh.gov.vn

2

Trần Diễm Phúc

Đội trưởng/ Đầu mối phụ trách  kỹ thuật

PGĐ Trung tâm CNTT

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Q.Bình, số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới,Q.Bình

0915272327

phuctd.stttt@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Huy

Thành viên

Chuyên viên kỹ thuật mạng

Phòng Ứng cứu sự cố máy tính Trung tâm CNTT và Truyền thông Q.Bình, số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới,Q.Bình

0918744998
0523817456

huynt.stttt@quangbinh.gov.vn

4

Từ Công Nghĩa Hạnh

Thành viên

Quản trị hệ thống thông tin

Phòng CNTT, Sở Thông tin và truyền thông Q.Bình, số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới,
Q.Bình

0942072207
0523856696

hanhtcn.stttt@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thái Huy

Thành viên

Chuyên viên kỹ thuật mạng

Phòng Ứng cứu sự cố máy tính Trung tâm CNTT và Truyền thông Q.Bình, số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới,Q.Bình

0974939678
0523817456

huynth.stttt@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lam Thủy

Thành viên

Thư ký, tổng hợp

Phòng Ứng cứu sự cố máy tính Trung tâm CNTT và Truyền thông Q.Bình, số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới,Q.Bình

01645530340
0523817456

thuyntl.stttt@quangbinh.gov.vn