Số liệu tổng hợp về viễn thông, internet

9:59, Thứ Hai, 16-11-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ VIỄN THÔNG, INTERNET

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2013

1

Tổng doanh thu viễn thông

Triệu đồng

 583 000

2

Nộp ngân sách địa phương

Triệu đồng

 58 000

3

Tổng số thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến

Thuê bao

 36 786

4

Tổng số thuê bao điện thoại cố định vô tuyến

Thuê bao

 14 613

5

Tổng số thuê bao điện thoại di động trả sau

Thuê bao

 61 162

6

Tổng số thuê bao điện thoại di động trả trước

Thuê bao

 590 156

7

Tổng số thuê bao internet

Thuê bao

 59 442

8

Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS)

Trạm

 1 207

9

Tổng số trạm điều khiển thông tin di động (BSC)

Trạm

  4

Các tin khác