Điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

10:2, Thứ Hai, 16-11-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Danh sách đại lý Internet trên địa bàn

STT

Tên Đại lý Internet

Địa chỉ

Điện thoại

1

Phan Duy Tuấn

Tiểu khu 3 - TT Đồng Lê - Tuyên hóa

3684686

2

Phan Thị Hồng Xinh

Cương trung C - Tiến hóa - Tuyên hóa

3535084

3

Nguyễn Thị lành

Cương Trung A - Tiến Hoá - Tuyên Hoá

3535421

4

Nguyễn Văn Hướng

Cương Trung C - Tiến Hoá - Tuyên Hoá

3535166

5

Nguyễn Chí Thành

Khu Phố 1 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3517059

6

Trần Văn Thành

Cảnh Thượng - Xã Cảnh Dương - Quảng Trạch

3595312

7

Dương Văn An

Minh Phượng - Xã Quảng Thọ - Quảng Trạch

3315741

8

Nguyễn Hoàng Phương

Tân Phú - Xã Quảng Phú - Quảng Trạch

3315745

9

Nguyễn Ngọc Kỳ

Khu Phố 5 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3512765

10

Cao Hùng Cường

Trung Vũ - Cảnh Dương - Quảng Trạch

3315751

11

Nguyễn Việt Hùng

Xóm Cầu - Quảng Thuận - Quảng Trạch

3515803

12

Nguyễn Thị Thi

Khu Phố 2 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3518260

13

Trần Thị ái

Khu Phố 1 - Thị Trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

3514333

14

Phạm Văn Hùng

Tân Phú - Xã Quảng Phú - Quảng Trạch

3596538

15

Phạm Đức Danh

Hải Đông - Xã Quảng Phú - Quảng Trạch

3597594

16

Nguyễn Thị Minh

Dy Luân - Quảng Tùng - Quảng Trạch

3596026

17

Trần Ngọc Long

Tk02 – Hoàn Lão - Bố Trạch

3611111

18

Phạm Thị Thu Hoài

Tk03 - Hoàn Lão - Bố Trạch

3862589

19

Hồ Tiến Dũng

Tk02 – Hoàn Lão - Bố Trạch

3612078

20

Nguyễn Quốc Thành

Tân Lý – Hải Trạch - Bố Trạch

3864572

21

Phan Thanh Tuyến

Tân Lý – Hải Trạch - Bố Trạch

3640502

22

Lê Thị Sâm

Nam Đức – Đức Trạch - Bố Trạch

3640214

23

Phạm Thị Thắm

Nội Hải – Hải Trạch - Bố Trạch

3640987

24

Hồ Chiến

Nội Hải - Hải Trạch - Bố Trạch

3641108

25

Ngô Quang Vinh

Thanh Trạch - Bố Trạch

3866579

26

Nguyễn Thị Rạng

Thanh Khê - Bố Trạch

3866217

27

Lê Xuân Long

TK4 - Bắc Lý - Đồng Hới

935295454

28

Nguyễn Hới

TK3 - Hải Thành - Đồng Hới

3842281

29

Võ Thi Thu Trang

456 Quang Trung - Nam Hồng - Phú Hải - ĐH

3855045

30

Nguyễn Quốc Khánh

TK7 - Nam Lý - Đồng Hới

902142365

31

Phạm Anh Tuấn

244 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới

3844836

32

Lê Văn Long

TK13 - Bắc Lý - Đồng Hới

3827109

33

Hoàng Viết Trung

Hà Thôn - Bảo Ninh - Đồng Hới

1665842732

34

Phạm Văn Trí

TK8 - Bắc Lý - Đồng Hới

3821420

35

Lại Tấn Lô

33 Nguyễn Phạm Tuân - Đồng Hới

985044947

36

Nguyễn Thành Nghĩa

TK8 - Đồng Phú - Đồng Hới

3840340

37

Trần Văn Thời

Tk11 - Bắc Lý - Đồng Hới

3841493

38

Hoàng Minh Đức

261 Trần Quang Khải - Đồng Phú - Đồng Hới

2211209

39

Trương Ngọc Khải

Đôồng Dương - Bảo Ninh - Đồng Hới

3842066

40

Nguyễn Văn Sơn

Nam Lý - Đồng Hới

1234322777

41

Phạm Quang Ngọc

110 - F325 - Bắc Lý - Đồng Hới

989099575

42

Võ Quang

TK4 - Hải Thành - Đồng Hới

3844387

43

Hà Thị Hồng

Thôn 3 – Vĩnh Tuy – Vĩnh Ninh – Quảng Ninh

3910694

44

Nguyễn Trung Hiếu

Thôn Tây – Võ Ninh – Quảng Ninh

3872890

45

Nguyễn Văn Đạt

Phú Lộc – Gia Ninh – Quảng Ninh

16644597560

46

Nguyễn Mạnh Hùng

Phú Lộc – Gia Ninh – Quảng Ninh

915391422

47

Phạm Thanh Biên

Dinh Mười – Gia Ninh – Quảng Ninh

986345675

48

Nguyễn Văn Thắng

Dinh Mười – Gia  Ninh – Quảng Ninh

1632156475

49

Lê Văn Tuấn

TK 4 – TT Quán Hàu – Quảng Ninh

1646473935

50

Lê Văn Thuân

TK 4 – TT Quán Hàu – Quảng Ninh

3318322

51

Hoàng Ngọc Tiến

Tân Hiền – Hiền Ninh – Quảng Ninh

919449319

52

Lê Ngọc Tuấn

Bắc Hiền – Hiền Ninh – Quảng Ninh

975860777

53

Nguyễn Văn Toàn

Quy Hậu – Liên thủy – Lệ Thủy

3883357

54

Nguyễn Văn Sơn

Thượng Giang - Kiến Giang - Lệ Thuỷ

3883590

55

Phạm Văn Chiến

Xuân Hồi - Liên thủy – Lệ Thủy

3883262

56

Nguyễn Văn Bình

Thượng Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3882135

57

Trần Anh Quân

Thượng Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3960716

58

Thân Quang Dũng

Phong Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3964559

59

Nguyễn Minh Tâm

Phong Giang - Kiến Giang - Lệ Thủy

3965359

60

Nguyễn Thanh Cương

16 - Hoàng Diệu - Đồng Hới

 

61

Tống Chu Lai

37 Lê Thành Đồng - Đồng Hới

 

62

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Số 9 Lê Văn hưu - Đồng Hới

 

63

Võ Thị Liên

Kiến Giang - Lệ Thủy

 

64

Võ Văn Phước

Xuân Thủy - Lệ Thủy

 

65

Nguyễn Ánh Dương

Thôn 2A NT Lệ Ninh - Lệ Thủy

 

66

Phạm Thanh Sơn

Kiến Giang - Lệ Thủy

 

67

Bùi Quý Thanh

TK4 Hoàn Lão - Bố Trạch

 

68

Nguyễn Văn Cảnh

TK2 Hoàn Lão- Bố Trạch

 

69

Hoàng trung Thông

275 Hùng Vương, Khu phố 2 Ba Đồn - Quảng Trạch

 

70

Hoàng ngọc Hữu

Quảng Phong - Quảng Trạch

 

71

Nguyễn Hữu Vinh

Ba Đồn - Quảng Trạch

 

72

Nguyễn Thị Kim Ý

Quảng Thọ - Quảng Trạch

 

Các tin khác