Quyết liệt ngăn chặn và xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc hại trên internet

16:39, Thứ Sáu, 13-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

hời gian qua, trên mạng Internet có rất nhiều thông tin xuyên tạc Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và làm cho người dân hoang mang, bức xúc. Từ năm 2017 đến nay, Bộ TT&TT đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các mạng xã hội ở nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Một số biện pháp cụ thể mà Bộ đã thực hiện:

1. Triển khai hệ thống kỹ thuật, chủ động rà soát phát hiện kịp thời nguồn phát tán hình ảnh, thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các mạng xã hội Facebook, Youtube, TikTok để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

2. Bằng nhiều biện pháp trên phương diện pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, truyền thông, Bộ TT&TT đã đấu tranh quyết liệt yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Google, TikTok phải đáp ứng yêu cầu của Bộ trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các mạng xã hội do các đơn vị này cung cấp. Ngoài ra, Bộ TT&TT phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập danh sách một số thế lực thù địch phản động, các phần tử cơ hội chính trị cộm cán, thường xuyên đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc hại nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các mạng xã hội để theo dõi, giám sát đặc biệt; Yêu cầu Facebook, Google, TikTok ngăn chặn, gỡ bỏ ở mức cao nhất và nhanh nhất đối với các tin, bài vi phạm của nhóm kênh, tài khoản phản động “cộm cán”. Việc này giúp hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của nhóm kênh, tài khoản này.

3. Thực hiện kiểm tra hoạt động của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam: Trong những tháng đầu năm 2023, Bộ TT&TT đã phối hợp với 05 bộ, ngành có liên quan tổ chức đoàn liên ngành, kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok, xác lập các hành vi vi phạm, buộc đại diện TikTok tại Việt Nam phải ký các biên bản thừa nhận vi phạm, từ đó làm căn cứ để xử lý và yêu cầu TikTok phải có giải pháp khắc phục căn cơ, hiệu quả, không chỉ chặn gỡ khi có yêu cầu của Bộ TT&TT như trước đây.

4. Xử lý quyết liệt, mạnh mẽ các trường hợp người dùng trong nước phát tán thông tin vi phạm: Bộ TT&TT đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao theo hướng: Nếu xác định được nhân thân đối tượng vi phạm trên địa bàn thì các địa phương chủ động xử lý đối tượng (xử phạt vi phạm hành chính); trong trường hợp đối tượng vi phạm nhiều lần, nghiêm trọng thì Sở TT&TT phối hợp với Công an tỉnh, thành phố củng cố chứng cứ để có thể xử lý ở mức cao hơn (xử phạt hình sự); Trong trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm, thì các địa phương phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp.

5. Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, trong đó bổ sung các quy định nhằm quản lý hiệu quả các mạng xã hội xuyên biên giới, đồng thời tạo căn cứ pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh với các nền tảng này.

6. Đẩy mạnh tuyến bài tuyên truyền về âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội của nước ngoài chống phá Đảng, Nhà nước ta để từng người dân cảnh giác, nâng cao ý thức khi tiếp cận với các thông tin xấu, độc.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2023: Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 2.642 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức; khóa 08 tài khoản thường xuyên đăng tải tin giả, thông tin xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước; gỡ bỏ 04 tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức; gỡ 54 page quảng cáo, mua bán hóa đơn. Ngoài ra, tự chủ động, rà quét gỡ bỏ 344.000 nội dung vi phạm trên nền tảng (tỷ lệ 91%); Google đã gỡ 6.359 video vi phạm trên Youtube. Ngoài ra, chặn 08 kênh YouTube phản động khỏi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam, xóa 02 kênh (tỷ lệ 94%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ: 416 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực. Trong đó, có 149 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, tự chủ động rà quét, gỡ bỏ 1.981 nội dung vi phạm trên nền tảng (tỷ lệ 92%).

 

                                                                                                                                                                             Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Các tin khác