Video quảng bá ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10.10.2023

16:58, Thứ Sáu, 6-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Bộ Thông tin và Truyền thông) xây dựng video quảng bá (TVC) chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023.

TVC thuộc hệ thống các sản phẩm truyền thông của bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023.

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn tới toàn xã hội, Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị các bộ, ngành, địa phương đăng tải, phát sóng TVC chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, ứng dụng di động của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách đăng tải, chia sẻ để lan tỏa TVC. Dưới đây là mã QR để tải xuống TVC chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023.

Trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện lan tỏa video quảng bá Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023./.

Theo kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia

Các tin khác