Kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình

14:9, Thứ Hai, 24-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/7, UBND tỉnh Quảng Bình có Thông báo số 3049/TB-VPUBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, ngày 07/7, Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, do đồng chí Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Đồng chí Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo đánh giá kết quả triển khai thí điểm Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Đề xuất phương án triển khai nhân rộng trên quy mô toàn tỉnh và giới thiệu dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

Sau hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các phương án, giải pháp về kỹ thuật và tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều văn bản phục vụ triển khai thí điểm Hệ thống Tiếp nhận xử lý và phản ánh hiện trường trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Đây được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh nhà, là một nội dung khó, chưa có tiền lệ, liên quan đến việc xử lý trực tiếp, kịp thời các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của nhân dân trong mọi mặt đời sống xã hội trên địa bàn.

Qua thời gian triển khai thí điểm, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn tại cần giải quyết nhưng bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Người dân, tổ chức đã từng bước tiếp cận và thông qua Hệ thống TNXL PAHT để phản ánh tâm tư nguyện vọng đến các cơ quan quản lý. Các cơ quan, tổ chức quản lý đã dần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị của nhân dân.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt để tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh.

Khẩn trương tổ chức rà soát các yếu tố về hạ tầng, thiết bị, đường truyền, nhân lực,... để sẵn sàng triển khai Hệ thống Tiếp nhận xử lý và phản ánh hiện trường trên quy mô toàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cấu hình, cài đặt, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho đội ngũ cán bộ tham gia vào quy trình của Hệ thống Tiếp nhận xử lý và phản ánh hiện trường.

Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho mọi người dân tiếp cận, sử dụng ứng dụng Phản ánh hiện trường dùng chung của tỉnh (App QUANG BINH - S).

Tiếp tục theo dõi, tiếp nhận các phản hồi từ các tổ chức, cá nhân để góp ý và tham gia phối hợp hoàn thiện Hệ thống TNXL PAHT/ứng dụng cũng như cách thức tổ chức cung cấp dịch vụ nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo. Qua đó, khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị về kỹ thuật, phần mềm, nhân lực phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Hệ thống Tiếp nhận xử lý và phản ánh hiện trường trên quy mô toàn tỉnh từ ngày 01/9/2023.

Đồng thời, hoàn thiện Quy chế Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình, trình UBND ban hành trong tháng 8/2023.

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án về nhân sự, kinh phí bảo đảm việc vận hành hệ thống ổn định, liên tục. Trong đó, nghiên cứu phương án bố trí, sắp xếp nhân sự trực tiếp vận hành và trực ban (24/7) tại Trung tâm IOC tỉnh theo quy định.

UBND thành phố Đồng Hới, UBND thị xã Ba Đồn phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, thực hiện liên kết, tích hợp ứng dụng QUANG BINH - S vào ứng dụng công dân của thành phố, thị xã đã triển khai.

ML

Các tin khác