Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 778

  • Tổng 6.933.071

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

15:58, Thứ Tư, 9-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022, Công văn số 2896/HĐPH ngày 13/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc hướng dẫn thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 1750/KH-STTTT ngày 25/10/2022 về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022, sáng 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông  tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi tọa đàm. 

Tham dự buổi tọa đàm gồm các đồng chí Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022 là năm thứ 10 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương. 

Tại buổi tọa đàm, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; Giới thiệu về Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các vấn đề mới thuộc lĩnh vực; Giới thiệu, phổ biến về mục đích, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản mới về chuyển đổi số; Phổ biến Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.

Các Báo cáo viên đại diện cho các phòng ban trình bày tham luận tại buổi Tọa đàm

Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có những thảo luận, trao đổi về một số quy định của pháp luật trong các lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông quản lý; chia sẻ những khó khăn, giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Phó Giám đốc Sở Phạm Thanh Tân nhấn mạnh: Tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội. Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh hơn nữa, đa dạng hơn nữa trên các kênh thông tin của Sở để cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ được tiếp cận nhiều văn bản pháp luật mới, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn, đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Ngành thông tin và truyền thông.

                                    Ngọc Dũng
 

 

 

Các tin khác