Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 880

  • Tổng 6.933.173

Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

11:7, Thứ Tư, 12-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011.

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP gồm 5 Chương 31 Điều, quy định các nội dung chính về cung cấp thông tin của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

Theo đó, Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin: Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. Việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Công báo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên.Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ cổng Dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh...

Với quy định mới như trên, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ đảm bảo các tiện ích: Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến đa dạng, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và trên bất cứ phương tiện gì; chỉ cung cấp một lần đối với dữ liệu yêu cầu người dùng cung cấp cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cung cấp dịch vụ công trực tuyến có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn bảo mật, được chuẩn hoá, cá thể hóa; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được quản lý và giám sát; tích hợp dịch vụ xung quanh nhu cầu người dân và doanh nghiệp; thay đổi văn hoá làm việc, thể chế để cung cấp kịp thời dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước; sản phẩm phần mềm dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng dịch vụ; cùng người dùng tạo dịch vụ công trực tuyến và tạo kênh tương tác tích cực với người dân, doanh nghiệp; tạo hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước.

Tải Nghị định số 42/2022/NĐ-CP tại đây

                                                                                       T.N

Các tin khác