TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 540

  • Tổng 6.697.978

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

0:10, Thứ Sáu, 24-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 23/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra và tạo những dấu ấn nổi bật. Ngành đãchủ độngtham mưu cấp ủy tổ chứchội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến, với thời gian sớm, nhanh nhất, và số lượng đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết lớn nhất từ trước đến nayvới 1.022.037 người, ở 7.903 điểm cầu; tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Bên cạnh đó năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo đã Tập trung nghiên cứu, bám sát những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII để cụ thể hóa thành những chương trình, đề tài, đề án khoa học trọng điểm phục vụ tham mưu xây dựng các đề án, dự án luật, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.
 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống tiếp tục được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả rõ nét. Trong năm 2021, nhiều tỉnh kỷ niệm tròn năm, chẵn năm ngày thành lập tỉnh, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, xây dựng đề tài, đề án, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo về lịch sử tỉnh, về thân thế, sự nghiệp, công lao của các đồng chí lãnh đạo cấp cao là người con của quê hương, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Đặc biệt trong năm qua, phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, năm 2021 ngành Tuyên giáo cả nước đã đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí,  xuất bản, thông tin đối ngoại đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2021, toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo để đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc…
 

 Đồng chí Võ Văn Thưởng,Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng,Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và đánh giácao những kết quả đạt được của toàn ngành tuyên giáo trong năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp thời gian tới. Đồng chí khẳng định: Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng, phải say mê với công tác của mình để truyền cảm hứng cho đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Cán bộ tuyên giáo phải say mê với công tác  mới cảm hóa được người khác, nâng cao được khả năng thuyết phục và chỉ với trí tuệ hiểu biết, phương pháp tốt thì mới nâng cao được tính chiến đấu, tính khoa học và tính thuyết phục một cách hiệu quả. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

T.N

 

 

 

Các tin khác