Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận và...
Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác,.....
Xem tiếp
Triển khai Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
..
Xem tiếp
Tấp huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
Sáng ngày 18/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường thuộc hệ thống Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó.....
Xem tiếp
Tăng cường quản lý, vận hành Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai thí điểm Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh, là một trong những hạng mục thuộc Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.....
Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Phản ánh hiện trường
..
Xem tiếp