Tần số Đài TTKD trên địa bàn tỉnh

8:16, Thứ Năm, 8-7-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

                                                                  TẦN SỐ ĐÀI TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
STT Tên khách hàng Tần số Số GP Ngày hết hạn Ngày ký
1 UBND xã Hóa Tiến-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,6MHz 323301/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
2 UBND xã Quảng Hợp-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,1MHz 323286/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
3 UBND xã Ngư Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,7MHz 323303/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
4 UBND xã Phú Định-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,3MHz 323282/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
5 UBND xã Hàm Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 61,9MHz 323293/TTKD 30/12/2030 31/12/2020
6 UBND xã Xuân Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 62,9MHz 293298/TTKD 14/11/2029 15/11/2019
7 UBND xã Tiến Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 62,1MHz 293297/TTKD 14/11/2029 15/11/2019
8 UBND xã Hoàn Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 95MHz 264436/TTKD-GH 20/08/2027 08/06/2019
9 UBND Xã Hương Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 62,4MHz 281540/TTKD 26/12/2028 27/12/2018
10 UBND xã Tân Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 62,3MHz 281538/TTKD 26/12/2028 27/12/2018
11 UBND xã Quảng Phương-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 94,2MHz 159937/TTKD-GH2 10/03/2021 10/11/2018
12 UBND xã Quảng Lưu-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 89,7MHz 160540/TTKD-GH2 20/11/2021 10/11/2018
13 UBND xã Quảng Tiên-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 60MHz 158236/TTKD-GH2 25/07/2021 25/07/2018
14 UBND xã Phong Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,1MHz 227685/TTKD-GH 02/09/2025 17/05/2018
15 UBND phường Đồng Phú-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 66,3MHz 159938/TTKD-GH2 14/03/2021 02/01/2018
16 UBND xã Hóa Sơn-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 62MHz 268494/TTKD 27/11/2027 28/11/2017
17 UBND xã Thượng Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 67,8MHz 266692/TTKD 23/10/2027 24/10/2017
18 UBND xã Trọng Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 67,6MHz 266693/TTKD 23/10/2027 24/10/2017
19 UBND xã Quảng Kim-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 62,5MHz 257343/TTKD 29/03/2027 30/03/2017
20 UBND xã Lộc Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 67,9MHz 257342/TTKD 29/03/2027 30/03/2017
21 UBND xã Trung Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 66,8MHz 256048/TTKD 22/03/2027 23/03/2017
22 UBND xã Liên Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 89,1MHz 207326/TTKD-GH 16/10/2023 09/12/2016
23 UBND xã Thuận Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 61,2MHz 243381/TTKD 08/10/2026 08/11/2016
24 UBND xã Mai Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 61,7MHz 243383/TTKD 08/10/2026 08/11/2016
25 UBND phường Quảng Thọ-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 93,7MHz 159494/TTKD-GH2 24/08/2021 20/07/2016
26 UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 99,2MHz 162851/TTKD-GH2 17/01/2022 30/06/2016
27 UBND xã Lộc Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 56,8MHz 226546/TTKD-GH 02/02/2025 22/02/2016
28 UBND xã Sen Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 62MHz 237163/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
29 UBND xã Quảng Châu-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 60MHz 237162/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
30 UBND xã Yên Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 61MHz 237159/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
31 UBND xã Lâm Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 62MHz 237161/TTKD 01/05/2026 01/06/2016
32 UBND xã Bắc Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 88,4MHz 181444/TTKD-GH 01/03/2023 01/05/2016
33 UBND xã Nam Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 60,5MHz 237160/TTKD 01/05/2026 01/05/2016
34 UBND xã Nhân Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 67,8MHz 235723/TTKD 30/11/2025 12/01/2015
35 UBND xã Bảo Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 95,3MHz 160513/TTKD-GH2 14/10/2021 10/08/2015
36 UBND xã Sơn Lộc-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 58,5MHz 207321/TTKD-GH 29/09/2023 16/09/2015
37 UBND xã Quảng Thanh-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 97MHz 160995/TTKD-GH 23/11/2021 27/07/2015
38 UBND xã Đức Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 59,5MHz 203604/TTKD-GH 16/06/2023 06/08/2015
39 UBND Xã Quang Phú-Thành phố Đồng Hới-Tỉnh Quảng Bình 92,5MHz 156483/TTKD-GH2 06/07/2021 06/08/2015
40 UBND xã Quảng Đông-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 93,6MHz 156918/TTKD-GH2 20/06/2021 06/08/2015
41 UBND xã Hòa Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 57,5MHz 228701/TTKD 04/08/2025 04/09/2015
42 UBND xã Hưng Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 61MHz 200503/TTKD-GH 28/03/2023 26/03/2015
43 UBND phường Bắc Lý-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 64MHz 228174/TTKD 25/03/2025 26/03/2015
44 UBND xã Quảng Tiến-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 62MHz 200508/TTKD-GH 30/03/2023 26/03/2015
45 UBND xã Văn Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 61,5MHz 200504/TTKD-GH 28/03/2023 26/03/2015
46 UBND xã Quảng Tiến-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 60MHz 200506/TTKD-GH 31/03/2023 26/03/2015
47 UBND xã Quảng Tiến-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,5MHz 200511/TTKD-GH 31/03/2023 26/03/2015
48 UBND xã Hải Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 60,1MHz 200505/TTKD-GH 28/03/2023 26/03/2015
49 UBND phường Đồng Mỹ-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 63,5MHz 226544/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
50 UBND phường Đồng Sơn-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 63MHz 226541/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
51 UBND xã Nghĩa Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 58,3MHz 226545/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
52 UBND phường Nam Lý-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 57,8MHz 226542/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
53 UBND phường Hải Đình-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 58,8MHz 226540/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
54 UBND phường Bắc Nghĩa-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 59,8MHz 226543/TTKD 02/02/2025 02/03/2015
55 UBND xã Thái Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 60,5MHz 223106/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
56 UBND xã Xuân Hóa-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 60MHz 223109/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
57 UBND xã Thạch Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 61MHz 223108/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
58 UBND xã Trường Sơn-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 60MHz 223105/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
59 UBND xã Quảng Minh-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 62MHz 223110/TTKD 19/11/2024 20/11/2014
60 UBND xã Phú Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 60,5MHz 177265/TTKD-GH 11/05/2022 11/04/2014
61 UBND phường Quảng Phúc-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 87,6MHz 102409/TTKD-GH2 25/08/2020 21/08/2014
62 UBND xã Hoa Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 61MHz 174461/TTKD-GH 31/07/2022 08/01/2014
63 UBND xã Quảng Sơn-thị xã Ba Đồn-tỉnh Quảng Bình 97,5MHz 178243/TTKD-GH 21/08/2022 08/01/2014
64 UBND xã Đồng Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 88,5MHz 175717/TTKD-GH 21/08/2022 08/01/2014
65 UBND xã Thuận Đức-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 64,5MHz 175593/TTKD-GH 21/08/2022 08/01/2014
66 UBND phường Phú Hải-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 62,5MHz 175606/TTKD-GH 21/08/2022 25/06/2014
67 UBND xã Quảng Hưng-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 95,3MHz 171679/TTKD-GH 27/06/2022 18/06/2014
68 UBND xã An Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 59MHz 171487/TTKD-GH 19/06/2022 18/06/2014
69 UBND xã Văn Hóa-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 98,6MHz 171680/TTKD-GH 27/06/2022 18/06/2014
70 UBND phường Đức Ninh Đông-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 60,3MHz 215052/TTKD 24/04/2024 25/04/2014
71 UBND xã Đại Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 60,9MHz 168879/TTKD-GH 22/04/2022 25/04/2014
72 UBND thị trấn Nông trường Việt Trung-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 61,6MHz 212270/TTKD 04/03/2024 04/04/2014
73 UBND xã Phù Hóa-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 96,7MHz 168478/TTKD-GH 22/04/2022 04/04/2014
74 UBND xã Vạn Ninh-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 96,9MHz 171555/TTKD-GH 15/04/2022 04/04/2014
75 UBND xã Quảng Trường-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 104MHz 171683/TTKD-GH 26/04/2022 03/07/2014
76 UBND xã Trường Xuân-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình 97,4MHz 163547/TTKD-GH 15/02/2022 20/02/2014
77 UBND xã Hải Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 62MHz 164249/TTKD-GH 03/06/2022 17/01/2014
78 UBND xã Trường Thủy-huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng Bình 67MHz 210742/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
79 UBND xã Cao Quảng-huyện Tuyên Hóa-tỉnh Quảng Bình 66,3MHz 210746/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
80 UBND xã Quảng Thạch-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 62,5MHz 210745/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
81 UBND xã Hóa Hợp-huyện Minh Hóa-tỉnh Quảng Bình 65MHz 210747/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
82 UBND xã Sơn Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 65MHz 210744/TTKD 19/12/2023 20/12/2013
83 UBND xã Đức Ninh-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình 61,5MHz 209068/TTKD 24/11/2023 25/11/2013
84 UBND xã Quảng Hợp-huyện Quảng Trạch-tỉnh Quảng Bình 92,5MHz 160996/TTKD-GH 23/11/2021 25/11/2013
85 UBND xã Đồng Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 90,8MHz 161091/TTKD-GH 12/01/2021 31/10/2013
86 UBND xã Thanh Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 90,7MHz 160868/TTKD-GH 11/08/2021 31/10/2013
87 UBND xã Phú Định-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 87,8MHz 160805/TTKD-GH 11/02/2021 14/10/2013
88 UBND xã Mỹ Trạch-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình 99MHz 159935/TTKD-GH 10/03/2021 14/10/2013

Các tin khác