Đoàn thanh niên STTTT

8:57, Thứ Sáu, 20-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) được thành lập năm 2007. 

* BCH Chi đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2024:

1. Đ/c Lê Quang Hòa - Bí thư

2. Đ/c Võ Ngọc Dũng - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh - Uỷ viên

4. Đ/c Mai Thị Linh - Uỷ viên

5. Đ/c Hồ Quang - Uỷ viên

* BCH Chi đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2019-2022:

1. Đ/c Đặng Hoàng Cường - Bí thư

2. Đ/c Bùi Minh Đức - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh - Uỷ viên

4. Đ/c Lê Quang Hòa - Uỷ viên

 5. Đ/c Trần Mạnh Tuấn - Uỷ viên

* BCH Chi đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019:

1. Đ/c Đặng Hoàng Cường - Bí thư

2. Đ/c Bùi Minh Đức - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh - Uỷ viên

4. Đ/c Lê Quang Hòa - Uỷ viên

5. Đ/c Trần Mạnh Tuấn - Uỷ viên

* BCH Chi đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2014-2017:

1. Đ/c Trần Diễm Phúc - Bí thư

2. Đ/c Từ Công Nghĩa Hạnh - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên

4. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh - Uỷ viên

5. Đ/c Lê Quang Hoà - Uỷ viên

* BCH Chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2012-2014:

1. Đ/c Trần Diễm Phúc - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Trung Thanh - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thành Lê - Uỷ viên

4. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Uỷ viên

5. Đ/c Từ Công Nghĩa Hạnh - Uỷ viên

* BCH Chi đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2009-2012:

1. Đ/c Trần Diễm Phúc - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Trung Thanh - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thành Lê - Uỷ viên

4. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Uỷ viên

5. Đ/c Hoàng Thị Vân Anh - Uỷ viên

* BCH Chi đoàn Lâm thời (2007-2009):

1. Đ/c Đặng Thị Mỹ Nhàn - Bí thư

2. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Phó bí thư