Danh sách Lãnh đạo Sở tham gia các BCĐ tỉnh

14:16, Thứ Sáu, 25-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Danh sách Lãnh đạo Sở TT&TT tham gia các BCĐ tỉnh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH  

TT

Tên Hội đồng, Ban Chỉ  đạo

Lãnh đạo Sở tham gia

Theo Quyết định

1

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Hữu Thái

(Phó Trưởng Ban)

 

2

Ban chỉ đạo Chỉnh trang cáp thông tin tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Hữu Thái

(Phó Trưởng Ban)

 

3

Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Hữu Thái

(Phó Trưởng Ban)

 

4

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Hữu Thái

 

5

Ban chỉ đạo Đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Hữu Thái

 

6

Ban chỉ đạo Ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hoàng Hữu Thái

 

7

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh CORONA

Đ/c Hoàng Hữu Thái

 

8

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030

Đ/c Hoàng Hữu Thái

CV 518/STTTT-VP ngày 23/6/2021

9

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Hữu Thái

 

10

 

Ban chỉ đạo Chỉnh trang cáp thông tin tỉnh Quảng Bình Đ/c Phạm Thanh Tân  

11

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ đạo Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

-CV 754 /STTTT- VP- 13/8/2020
-CV 2091/TB-STT - 12/8/20220

12

Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đ/c Phạm Thanh Tân QĐ 87/QĐ- HĐPBGDPL -13/7/2020

13

Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đ/c Phạm Thanh Tân

14

Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập suốt đời Đ/c Phạm Thanh Tân CV 949/STTTT - 05 /10/2020

15

Ban chỉ đạo Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân

16

Ban chỉ đạo Công tác người cao tuổi tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

17

Ban chỉ đạo Công tác người khuyết tật tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân

18

Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 845 /STTTT - 04/9/2020

19

Ban chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Đ/c Phạm Thanh Tân CV 831 /STTTT - 03/9/2020

20

Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 835 /STTTT - 03/9/2020

21

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

22

Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 200/STTTT-VP - 23/3/2021

23

Ban chỉ đạo Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp 

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

24

Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình điện lưới cao áp tỉnh Quảng Bình Đ/c Phạm Thanh Tân  

25

Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Thanh Tân

26

Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

27

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN kiêm PTDS tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân

28

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Binh 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 

29

Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra tỉnh

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 747/STTTT-VP ngày 13/8/2020

30

Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

31

 

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 578/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

32

Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh, CV 139/STTTT-VP ngày 12/03/2019 

33

 Ban Tổ chức Hội thi tin học trẻ hàng năm

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc QĐ 1600/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, CV 249/STTTT-VP ngày 05/4/2019 

34

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CVsố 126/SKHCN-QLCN
ngày 28/ 03/2019

35

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 42/STTTT- VP - 20/01/2021
36 Ban chỉ đạo Đề án số hóa CSDL về Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/1/2020

37

Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm điện lực Quảng Trạch

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc QĐ 277/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, CV 89/STTTT-VP ngày 19/02/2019 

38

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc QĐ 1844/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh, CV 217/STTTT-VP ngày 04/4/2018 

39

Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kv mạch 3 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 

40

Ban chỉ đạo phóng, chống Covid-19 tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

41

Hội đồng chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc QĐ 263/QĐ-UBND ngày 30/1/2020

42

Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

43

Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

44

Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg cấp tỉnh về việc tạo điều kiện đề Hội nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 127/STTTT- VP - 01/03/2021

45

Ban chỉ đạo thi tuyển sinh/tốt nghiệp

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

 46

Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 47

Ban chỉ đạo Biển, đảo tỉnh Quảng Bình Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 48

Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 49

Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 50

Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 51

Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 52

Ban chỉ đạo chương trình "Chung tay vì cộng đồng"  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 53

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 54

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm AIDS, tệ nạn xã hội và phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

55

Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 56

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 57

 Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

 58

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

59

Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

60

 Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

61

Ban chỉ đạo thực hiện  Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về một số vấn đề chính sách xã hội  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

62

Phó Trưởng Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

63

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Ban điều hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025"  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

64

Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025 tỉnh Quảng Bình  Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

65

Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình    Đ/c Hoàng Thanh Hiến  

66

Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Đ/c Phạm Thanh Tân CV 6388/BCH-TM - 22/12/2020

67

     

68

     

69

     

70

     

70

     

70