Danh sách Lãnh đạo Sở tham gia các BCĐ tỉnh

9:41, Thứ Tư, 31-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Danh sách Lãnh đạo Sở TT&TT tham gia các BCĐ tỉnh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH  
 

I. Đ/c Hoàng Hữu Thái - Giám đốc Sở
1. Phó Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình (Thường trực)
2. Phó BCĐ Chỉnh trang cáp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Thường trực)
3. Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh QB.
4. Thành viên BCĐ Đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tỉnh QB
5. Thành viên BCĐ Ổn định tình hình, đảm bảo ANCT, trật tự an toàn XH trên địa bàn tỉnh
6. Thành viên BCĐ Phòng chống dịch bệnh CORONA
7. Thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030
8. Thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Quảng Bình.


II. Đ/c Phạm Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở
1. Thành viên BCĐ Chỉnh trang cáp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ đạo Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3.  Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ
4. Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập suốt đời tỉnh 
5. Ban chỉ đạo, điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh
6. Ban chỉ đạo công tác người cao tuổi tỉnh
7. Ban chỉ đạo công tác người khuyết tật tỉnh
8. Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh
9. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025
11. Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
12. Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Quảng Bình
13. Thành viên BCĐ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Bình
14. Thành viên BCĐ Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Bình
15. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm PTDS tỉnh.
16. Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh.
17. Thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Giấy phép môi trường của các dự án trên địa bàn tỉnh.
18. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024” trên địa tỉnh Quảng Bình (trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) 
19. Thành viên Tổ công tác của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với thành phố Hồ Chí Minh.
20. Thành viên Tổ điều phối tỉnh giúp việc UBND tỉnh triển khai hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.


III. Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Sở
1. Thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình
2. Thành viên Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh
3. Thành viên BCĐ Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh QB
4. Thành viên BCĐ Công tác Bảo vệ Bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình
5. Thành viên BTC Hội thi tin học trẻ hàng năm tỉnh Quảng Bình
6. Thành viên BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình
7. Thành viên BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh
8. Thành viên BCĐ Đề án số hóa Cơ sở dữ liệu về Hộ tịch trên địa bàn tỉnh QB
9. Thành viên BCĐ Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch
10. Thành viên BCĐ Bồi thường GPMB dự án đường dây 500kv mạch 3 tỉnh Quảng Bình
11. Thành viên BCĐ và Tổ Thường trực Tổng điều tra tỉnh
12. Thành viên Hội đồng chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh
13. Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Bình
14. Thành viên BCĐ Ban Chỉ đạo Quyết định 81 cấp tỉnh v/v tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân (Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo: Đ/c Huyền Loan) {thay thế BCĐ Thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg} 
15. Thành viên BCĐ triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh QB 
16. Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược.
16. Thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023 (Đ/c Diễm Phúc: Tổ giúp việc cuộc thi).
17. Thành viên tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 cấp tỉnh (về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân VN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân VN)
18.Thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
19. Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 (Đ/c Huế - GĐ Trung tâm làm Ban Giám khảo Cuộc thi)
20. Thành viên tham gia Tổ công tác cải cách TTHC tỉnh.

IV. Đ/c Hoàng Thanh Hiến - Phó Giám đốc Sở
1. Phó BCĐ Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Quảng Bình
2. Thành viên Hội đồng Giải báo chí tỉnh Quảng Bình 
3. Thành viên BCĐ Biển, Đảo tỉnh Quảng Bình 
4. Thành viên BCĐ Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) 
5. Ban Chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh
6. Thành viên BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh QB 
7. Thành viên BCĐ Phát triển du lịch Tỉnh QB 
8. Báo cáo viên Tỉnh ủy
9. Ban Chỉ đạo chương trình “Chung tay vì cộng đồng”
10. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình ( BCĐ 389)
11. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh QB (BCĐ 138)
12. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình
13. Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh
14. Thành viên BCĐ Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh QB
15. Thành viên BCĐ Phòng, chống khủng bố tỉnh QB
16. Thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
17. Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Ban điều hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025
18. Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025 tỉnh Quảng Bình
19. Thành viên BCĐ các ngày Lễ lớn tỉnh QB.
20. Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Quảng Bình (Thay thế BCĐ công tác Dân số KHH GĐ)
21. Ban Chỉ đạo chấm dứt bệnh Lao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
22. BCĐ quy tập hài cốt liệt sỹ....
23. Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam và Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người - Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 (trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2030 và Ban Chỉ đạo Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người - Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020- 2030)
24. Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Quảng Bình
25. Thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Quảng Bình
26. Thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. 
27. Thành viên tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
28. Thành viên BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
29. Thành viên BCĐ Thi, tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024
30. Thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.
31. Thành viên Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Quảng Bình.