Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2023.

1:59, Thứ Bảy, 2-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng cuối năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đề ra một số giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương, Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung:

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1951/KH-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 897/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, phát huy hiệu quả tuyên truyền qua hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, phát thanh tại các xã, phường, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền những mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời, thông tin những hành vi vi phạm làm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng phần đường, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông..., các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra tại các địa bàn có diễn biến tình hình trật tự ATGT phức tạp, tai nạn giao thông tăng, đánh giá, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp trong tổ chức, triển khai hoạt động liên quan đến bảo đảm trật tự ATGT; kịp thời kiến nghị, đề xuất xử lý các bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông phát sinh trong quá trình khai thác để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Văn Thanh

Các tin khác