Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý PAHT tỉnh Quảng Bình

9:0, Thứ Tư, 26-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã quan tâm, cho ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Quy chế.

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/5/2023 để hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Trong quá trình góp ý nếu có vướng mắc xin liên hệ: Bà Đoàn Thị Hoài An - Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT; điện thoại: 0905.839.397; email: andth.stttt@quangbinh.gov.vn.

Download nội dụng Dự thảo tại đây:

Dự thảo Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Các tin khác