HƯỚNG DẪN cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid

16:15, Thứ Năm, 18-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

PHỤ LỤC I
TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

(Kèm theo Công văn số 2099/THH-VP ngày 12/11/2021 của Cục Tin học hoá)

1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn)

2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn)

3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn)

4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn)

5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn)

6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn)

 

PHỤ LỤC II
TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

1. Clip giới thiệu về ứng dụng PC Covid 

2. Video ca nhạc truyên truyền về PC Covid và quét QR 

3. Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng 

4. Bộ tài liệu in ấn (Brochure, Poster, Standee, Tờ rơi…) giới thiệu về PC Covid và quét mã QR nơi công cộng

Tải xuống bộ hình ảnh hướng dẫn cài đặt PC-Covid tại đây!