Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 49/2010/QÐ-TTg 19/07/2010 V/v phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
2 125/2009/QÐ-TTg 23/10/2009 Về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
3 50/2009/QÐ-TTg 03/04/2009 Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”
4 48/2009/QÐ-TTg 31/03/2009 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
5 22/2009/QÐ-TTg 16/02/2009 Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
6 59/2008/QÐ-BTTTT 31/12/2008 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
7 58/2008/QÐ-BTTTT 30/12/2008 Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
8 55/2008/QÐ-BTTTT 12/12/2008 Ban hành gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao
9 53/2008/QÐ-BTTTT 08/12/2008 Ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động
10 52/2008/QÐ-BTTTT 02/12/2008 Ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí
« 1 2 3 4 5 6 7 »