Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 45/2015/QĐ-TTg 24/09/2015 Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
2 125/QĐ-BTTTT 28/01/2015 V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014
3 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
4 38/2014/QĐ-TTg 01/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
5 284/QĐ-TTg 24/02/2014 Quyết định về Ngày Sách Việt Nam
6 11/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
7 115/QĐ-TTg 16/01/2014 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
8 1378/QĐ-TTg 12/08/2013 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020
9 25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
10 1746/QĐ-TTg 16/11/2012 Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông.
« 1 2 3 4 5 6 7 »