Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 203/KH-UBND
Ngày ký 18/02/2023
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1