Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 41/2022/QĐ-UBND
Ngày ký 31/10/2022
Người ký Hoàng Hữu Thái
Trích yếu nội dung Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải văn bản tại đây

Quyết định này thay cho Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND