TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

 

    
 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1950

  • Tổng 7.493.445

"Đường lưỡi bò" - Một yêu sách phi lý
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình kính giới thiệu đến quý vị và các bạn 2 tập Video clip "Đường lưỡi bò" - Một yêu sách phi lý (Bản quyền thuộc Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao Việt Nam; Số GPXB: 09/GPPBP-CĐA/2014NB)..
Xem tiếp
Hội thảo Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử
Thực hiện Chương trình tuyên truyền về công tác biển đảo, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình kính giới thiệu video clip về Hội thảo "Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử" (Đà Nẵng, 20-21/6/2014)..
Xem tiếp
Hoàng Sa - Trường Sa: Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình kính giới thiệu đến quý vị và các bạn 4 tập video clip "Hoàng Sa - Trường Sa: Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt" (Bản quyền thuộc Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao Việt Nam; Số GPXB: 04/GPPBP-CĐA/2012NB)..
Xem tiếp
Tìm hiểu một số quy định về Quy chế khu vực biên giới biển
Ngày 18 tháng 12 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển, một số nội dung tại Nghị định số 161/2003/NĐ-CP...
Xem tiếp
Tìm hiểu một số quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên gới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Ngày 03/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới nước CHXHCN Việt Nam, một số nội dung về trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền được quy định như sau.

..
Xem tiếp