Dang ky quang cao - Rao vat tren website Quang Binh (QuangBinhnet)


* Bạn có thể đặt logo, banner, textlink trên trang chủ, trang thành phần và các chuyên trang khác của Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Quảng Bình để những người truy cập Internet có thể biết tới bạn và tìm đến với bạn. Logo, banner, textlink ấn tượng của bạn khi đặt trên Cổng TTĐT Quảng Bình sẽ được hàng nghìn người truy cập hàng ngày biết đến, là cách thức quảng cáo tốt nhất cho Website và các hoạt động của bạn.


* Vị trí đặt những logo, banner hay textlink cụ thể như sau:

Banner Cổng TTĐT Quảng Bình

 

Menu trái Cổng TTĐT Quảng Bình

 


Dành cho quảng cáo
(Logo, textlink có độ rộng 180px và cao không quá 100px)

 

Nơi chứa thông tin Cổng TTĐT Quảng Bình

 

 


Dành cho quảng cáo
(Logo dạng chia sẽ có độ rộng 600px và cao không quá 100px)
 

 

Menu phải Cổng TTĐT Quảng Bình

 


Dành cho quảng cáo
(Logo, textlink có độ rộng 180px và cao không quá 100px)

Copyright Cổng TTĐT Quảng Bình


* Liên hệ:
              Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
                       
Ÿ Địa chỉ: Tầng 4 - Số 06 Hùng Vương - TP Đồng Hới - Quảng Bình
                             
Ÿ Điện thoại: (052) 3823457 (ext: 405/403)
                             
Ÿ Fax: (052) 3821729
                              Ÿ Email: banbientap@quangbinh.gov.vn
 

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình (QuangBinh Portal)