TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

  

 

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 125

  • Tổng 6.427.525

Quyết định Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng...   Tin mới
Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Quy định tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm...   Tin mới

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh có Quyết định ban hành quy định tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem tiếp
Tạm dừng áp dụng Khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19   Tin mới
Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số 1488/VPUBND-NCVX về việc tạm dừng áp dụng Khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19
Xem tiếp
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (ngày...   Tin mới
Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (ngày...   Tin mới
Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Tập trung triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...   Tin mới
Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số 654/UBND-NCVX về việc tập trung triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Xem tiếp
Quyết định ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp thích ứng an...   Tin mới
Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đối với từng cấp độ dịch...
Xem tiếp

 

 

 

 

 

 

 

05