TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

 

    
 
Insert title here

HỎI ĐÁP

THÔNG TIN Ý KIẾN

TP Đồng Hới
Làm thế nào để có thể thông báo tên miền quốc tế đã đăng ký ?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

 Theo quy định tại Điều 23 của Luật CNTT: "Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam ".vn" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông".

Để thông báo tên miền quốc tế đã đăng ký, bạn thực hiện theo trình tự như sau:

 • Trường hợp bạn đã có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn:
  • Bạn truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo bổ sung, sửa đổi, xóa"
  • Đăng nhập bằng tài khoản của bạn để thực hiện thông báo bổ sung tên miền
  • Nhập danh sách các tên miền cần thông báo bổ sung và chọn nút "Thêm tên miền"
  • Chọn nút "Tiếp tục", sau đó chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất việc thông báo bổ sung tên miền quốc tế.
 • Trường hợp bạn chưa có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn:
  • Bạn truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo sử dụng mới"
  • Gõ tên miền cần thông báo, sau đó nhấn nút "Tra cứu"
  • Chọn trường chủ thể cho phù hợp (cá nhân hoặc tổ chức) và khai báo các thông tin liên hệ của chủ thể (các trường có dấu "*" là trường thông tin bắt buộc)
  • Chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất việc thông báo tên miền quốc tế.
Sau khi chủ thể đã thông báo thành công, chương trình sẽ tự động tạo một tài khoản và gửi một email vào hộp thư mà chủ thể cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) cấp cho chủ thể. Chủ thể sử dụng tài khoản được cấp để chủ động thay đổi thông tin, xóa bỏ bớt tên miền đã thông báo hoặc cập nhật thêm tên miền quốc tế sử dụng.
Quay lại