TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

 

    
 
Insert title here

HỎI ĐÁP

THÔNG TIN Ý KIẾN

Hà Nội
Nhiều cơ quan nhà nước đang quan tâm đến phần mềm nguồn mở, nhằm tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, cái khó là triển khai ứng dụng phần mềm này với nhiều nơi đòi hỏi phải có tư vấn, hỗ trợ từ các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, như vậy phải mất phí cho dịch vụ hỗ trợ. Nhưng hiện nay không có mục chi nào cho dịch vụ hỗ trợ phần mềm. Bộ TT&TT đã có kế hoạch này giúp các cơ quan xử lý vấn đề này? Một cán bộ tin học Bộ GDĐT

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Đối với người sử dụng, việc sử dụng phần mềm nguồn mở hay nguồn đóng không quan trọng và phần mềm nào cũng có chi phí tư vấn, hỗ trợ. Mục đích chính khi người sử dụng lựa chọn các sản phẩm phần mềm đóng hay mở là: giá mua phần mềm, chất lượng phần mềm, tính chủ động, độc lập không phụ thuộc vào các nhà cung cấp. Việc chi cho triển khai ứng dụng PMNM hiện nay cũng được thực hiện như việc chi cho phát triển, ứng dụng các phần mềm thông thường theo quy định của pháp luật.

Còn để thúc đẩy việc ứng dụng PMNM, thực hiện Quyết định 169/200/QĐ-TTg và 223/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ BCVT (nay là Bộ TTTT) đã có Thông tư 02/2007/TT-BBCVT hướng dẫn chi tiết một số nội dung đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định 08/200/QĐ-BTTTTban hành Danh mục các sản phẩm PMNM đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Quay lại