Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 76/QĐ-STTTT 16/02/2016 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016
2 80/QĐ-STTTT 23/12/2015 Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông vào ngân sách nhà nước
3 41/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình
4 68/QĐ-STTTT 04/12/2015 Thanh tra việc chấp hành pháp luật hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các điểm truy nhập Internet công công và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
5 68/QĐ-STTT6 03/12/2015 Về việc công nhận và quy định mức tiền thưởng đối với các tác phẩm của các tác giả đạt giải Báo chí viết về an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2015
6 37/2015/QĐ-UBND 02/11/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7 06/2015/QĐ-UBND 04/02/2015 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; truyền thanh, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 05/2015/QĐ-UBND 03/02/2015 Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 3806/QĐ-UBND 27/12/2014 Phê duyệt quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
10 42/QĐ-STTTT 09/07/2014 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
« 1 2 3 »