Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1901/QĐ-UBND
Ngày ký 11/07/2022
Người ký Trần Thắng
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cấp nền tảng công nghệ, kỹ thuật của Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh"
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1