Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1975/KH-UBND
Ngày ký 24/10/2022
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1