Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/2021/TT-BNV
Ngày ký 25/06/2021
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Trích yếu nội dung Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem nội dung Thông tư tại đây!


Các văn bản khác
Trở về trang trước