Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 17/2020/QĐ-UBND
Ngày ký 06/10/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem nội dung quyết định tại đây!