Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 22/2019/QĐ-UBND
Ngày ký 01/08/2019
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên công thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần.
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Quyết định tại đây!