Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 21/2019/QĐ-UBND
Ngày ký 10/07/2019
Người ký Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Quyết định tại đây!