Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 32/2016/QĐ-UBND
Ngày ký 25/10/2016
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem nội dung quyết định tại đây!