Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 712/QĐ-UBND
Ngày ký 26/02/2019
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Có 4 danh mục kèm theo)
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải Quyết định tại đây!

Tải Danh mục 1 

Tải Danh mục 2

Tải Danh mục 3

Tải Danh mục 4