Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 35/2011/QĐ-TTg
Ngày ký 27/06/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 QD 35.pdf