Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 72/2011/QĐ-TTg
Ngày ký 22/12/2011
Người ký Nguyễn Thiện Nhân
Trích yếu nội dung Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 QD72TTG.pdf