Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

10:27, Thứ Ba, 7-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 04/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 761/STTTT-TTBCXB về tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:
Bám sát Tài liệu tuyên truyền: Quảng Bình - Hào khí 420 năm (1604 - 2024) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) với các hình thức phong phú, đa dạng.
Tạo Banner chào mừng 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường tin, bài tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. 
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tạo Banner chào mừng 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) trên Trang thông tin điện tử của các xã, phường, thị trấn.
                                      

T.N
 

Các tin khác